Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Medijsko središče

Spoštovane novinarke in spoštovani novinarji!

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju Sklad) nima službe za odnose z javnostmi in posameznika ali zaposlenega, ki bi pokrival izključno to področje. Kljub temu pa na Skladu na novinarska vpraš¡anja odgovarjamo v skladu z roki in določili Zakona o medijih ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Za novinarsko vprašanje se šteje vprašanje, ki je jasno in določno. Ustno podanih vprašanj, šaljivih ali nemoralnih vprašanj, nejasnih ali anonimnih vprašanj, Sklad ne obravnava. Prav tako Sklad ne obravnava vprašanj ali podaja komentarjev o zadevah, za katere ni pristojen.

Novinarska vprašanja sprejemamo:

  • elektronski pošti na elektronski naslov: tajnistvo@ssrs.si s pripisom v zadevi: novinarska vprašanja;
  • pisno na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana s pripisom novinarska vprašanja ali;
  • prek faksa na številko: 01 47 10 508 s pripisom za novinarska vprašanja.

Novinarska vprašanja poslana oziroma prejeta na drug elektronski ali poštni naslov Sklada oziroma njegovih zaposlenih, se štejejo za nedospela in nanje ne boste prejeli vsebinskega odgovora. Enako velja za vprašanja poslana na drugo številko faksa kot je navedena zgoraj. Vsako dodatno vprašanje na že podane odgovore se obravnava kot novo vprašanje.

Sklad na vsa novinarska vprašanja, prejeta pisno, po elektronski pošti ali faksu po končanem uradnem delavniku Sklada obravnava kot da jih je prejel na prvi naslednji delovni dan. S tem dnem pričnejo teči roki za odgovor po veljavni zakonodaji. Poslovni čas v posameznem delovnem dnevu je objavljenem na naslovu “Kontakt”.

Zaradi zagotavljanja transparentnega obveščanja Sklad ob vsakokratnem posredovanju odgovorov novinarjem na zastavljena vprašanja, le-ta skupaj z vprašanji novinarjev objavi tudi na svoji spletni strani. Prejetih vprašanj Sklad ne lektorira.

Šteje se, da so novinarji s tem sporočilom, ki je objavljeno na spletni strani uradno seznanjeni in so, ko zastavijo vprašanja Skladu, v vse navedeno tudi privolili.

Zahvaljujemo se za sodelovanje.

 

Medijsko središče

Alma Sinanović

Višji svetovalec za stanovanjske zadeve I v kabinetu direktorja

Tajništvo: tajnistvo@ssrs.si

telefon: 01/ 4710 507