Preskoči na vsebino Zemljevid strani

JAVNI NAJEM STANOVANJ

Priložnost za lastnike in podnajemnike

Javni najem stanovanj – priložnost za lastnike in podnajemnike

Javno najemno službo opredeljujeta sprejeti Novela stanovanjskega zakona in Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj, kot novo obliko pomoči države pri zagotavljanju najemnih stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine ter druge socialno ranljive oz. stanovanjsko prikrajšane skupine prebivalstva.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad kot edini izvajalec javne najemne službe v državi opravlja vlogo povezovalca in izvajalca storitev med podnajemnikom in najemodajalcem v celotnem procesu upravljanja z najemnim stanovanjem. Javna najemna služba je v tujini že desetletja uveljavljen ukrep na stanovanjskem področju in verjamemo, da bo tudi v Sloveniji pripomogla k zapolnitvi vrzeli na najemnem trgu.