Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Ponovna sklenitev najemne pogodbe

Stanovanjski sklad RS objavlja prenovljen razpis za ponovno sklenitev najemne pogodbe za določen čas s tistimi uporabniki  zasedenih stanovanj v lasti ali uporabi Stanovanjskega sklada RS, ki jim je bila pravnomočno odpovedana najemna pogodba ter uporabniki, ki bi v primeru veljavnosti najemne pogodbe izpolnjevali pogoje za prenos najemnega razmerja po 109., 110. in 110.a členu SZ-1.

Najemno pogodbo lahko ponovno sklenejo tisti, ki imajo poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine, uporabnine, obratovalnih stroškov, sodnih postopkov ter poravnano varščino. V primeru, da je prenehalo najemno razmerje za neprofitno stanovanje, se mora prosilec prijaviti na nov javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega razmerja v občini stalnega prebivališča, če je ta objavljen, sicer pa se mora prijaviti takoj, ko je tak javni razpis objavljen.

Najemna pogodba za stanovanje iz prejšnjega najemnega razmerja se sklene pod pogoji, kot jih opredeli v najemni pogodbi Stanovanjski sklad RS glede veljavno zakonodajo in vsakokratne javne razpise za oddajo v stroškovni najem, in sicer za določen čas do največ treh let po diskreciji Stanovanjskega sklada RS glede na okoliščine posameznega primera in razpoložljivosti stanovanja.

 

Vloge, izjave in potrdila