Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Ponovna sklenitev najemne pogodbe

Stanovanjski sklad RS razpisuje razpis za ponovno sklenitev najemne pogodbe z najemniki, ki jim je bila zaradi neplačevanja najemnin ali drugih stroškov pravnomočno odpovedana najemna pogodba in še vedno zasedajo stanovanje.

Najemno pogodbo lahko ponovno sklenejo tisti, ki imajo poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine, uporabnine, obratovalnih stroškov in sodnih postopkov.

Najemno pogodbo lahko sklene tudi kdo od uporabnikov stanovanja, če je najemnik umrl ali se odselil.

Najemna pogodba se lahko sklene samo za določen čas do največ enega leta.

 

Vloge, izjave in potrdila