Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020

OBVESTILO O PROGRAMU SOFINANCIRANJA  ZAGOTAVLJANJA JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V LETIH 2016 DO 2020

 

Obvestilo o zaključku Programa

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS), objavlja, da je v skladu z določilom 4. točke I. poglavja ter IV. in V. poglavjem Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih  najemnih stanovanj  v  letih  2016  do  2020 (Uradni list R Slovenije, št. 41/2016, 88/2016 in št. 10/2019 (v nadaljevanju: Program), Program z dnem 31. 12. 2020 zaključen. Glede na navedeno dejstvo, SSRS novih vlog, za ta Program ne sprejema več.

O vlogah prosilcev za sofinanciranje projektov, ki so prispele do vključno 31.12.2020 in je o njih že odločeno v skladu z določili Programa, še tečejo postopki za dokončno realizacijo investicijskega projekta. Program ostaja objavljen na spletni strani SSRS, iz razloga vpogleda pogodbenih strank, ki še sodelujejo v postopkih  sofinanciranja projektov po Programu, medtem ko predpisan obrazec vloge umikamo iz spletne strani.

Hkrati tudi vabimo vse občine in njihove javne sklade ter ostale upravičene prosilce, katerim je bil Program namenjen, da nas pisno seznanjajo z načrtovanimi investicijami na področju gradnje javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot, oziroma z  drugimi  oz. dodatnimi oblikami bivanja, ki so bili zaznani v posamezni občini/statistični regiji (kot npr. različne skupnosti, medgeneracijski centri …). SSRS bo odgovore evidenčno zbiral in jih tudi analiziral.  Zbrani podatki se bodo uporabili pri  sprejemu  noveliranega Programa, predvidenega v Poslovni politiki Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2021 do 2025, ki je še v postopku sprejemanja s strani ustanovitelja. Informacija o sprejemu strateškega dokumenta in Programa bo objavljena na spletni strani  www.ssrs.si.

 

Informacija o realizaciji Programa

Program je bil sprejet na osnovi usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15–25) ter z namenom in ciljem, da se v občinah in statističnih regijah sofinancira nova javna najemna stanovanja in bivalne enote.

V skladu z določili Programa je bilo dodeljenih 34,6 mio EUR za sofinanciranje 12 investicijskih projektov v Osrednjeslovenski, Savinjski, Podravski, Koroški in Obalno – kraški statistični regiji.

Do leta 2020 je bilo zaključenih 5 projektov,  s katerimi se je pridobilo 81 javnih najemnih stanovanj in sicer v občinah Vojnik, Sveta Ana in Ljubljani.  V izvajanju je še 7 projektov v občinah Ljubljana, Rogaška Slatina, Celje, Koper, Slovenske Konjice, Zreče in Koper, kjer se bo pridobilo 575 javnih najemnih stanovanj.  S sofinanciranjem SSRS iz Programa bo v občinah zagotovljenih 656 novih javnih stanovanj.

 

Vsem, ki ste sodelovali pri uspešni realizaciji Programa, se iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje!

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

Št. zadeve: 35100 – 1 / 2016

Datum objave na spletu: 19. 1. 2021

Priponke