Preskoči na vsebino Zemljevid strani

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA VEČSTANOVANJSKI OBJEKT SVETA ANA – SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

OKVIRNA SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 563.000,00 EUR z DDV

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU: 256.550,00 EUR

Nakup javnih najemnih stanovanj v večstanovanjskem objektu Sv. Ana v Sveti Ani je bil izveden preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letu 2022.

Ob upoštevanju pogodbene vrednosti po sklenjeni prodajni pogodbi ter ostalih upravičenih stroškov, ocenjujemo, da bo celotna vrednost projekta okrog 563.000,00 EUR z DDV.

V novem objektu s skupno 22 stanovanjskimi enotami bodo zagotovljena 4 nova javna najemna stanovanja z neprofitno najemnino, ki bodo na voljo predvidoma v začetku leta 2023.

Stanovanjski sklad RS je za projekt nakupa javnih najemnih stanovanj v večstanovanjskem objektu v Sv. Ani pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini  256.550,00 EUR.

Večstanovanjski objekt Sv. Ana  je zasnovan z etažnostjo K+P+1+2 z ravno streho, v katerem je skupno 22 stanovanj, od katerih bodo 4 stanovanja namenjena najemu, s pripadajočimi parkirnimi mesti v kleti objekta in na terenu.  Priključen je na javno gospodarsko infrastrukturo: vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, telekomunikacije in nizkonapetostno električno omrežje. Vsako stanovanje bo imelo lastno ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko zrak – voda . Objekt je razvrščen v razred energetske učinkovitosti A2 in izpolnjuje pogoje skoraj nič-energijske stavbe. V kleti se nahaja skupna garaža z zarisanimi lastniškimi parkirnimi prostori za stanovalce, shrambe za posamezna stanovanja, tehnični prostori in kolesarnica. Na zahodni strani objekta bo zasnovana zelena javno dostopna površina, na južni in vzhodni strani objekta pa bodo urejena nepokrita lastniška parkirna mesta z lastnimi parcelnimi številkami. Kot funkcionalna povezava med objektom in okolico bo urejena tlakovana pešpot. Parcela bo zagrajena s panelno ograjo. Ločeno zbiranje odpadkov bo urejeno ali ob severni ali ob južni strani objekta, kjer bo omogočen dostop vozilom javne komunalne službe.

Projekt je uspešno zaključen. Doseženi so kazalniki kot zahteva Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politiki, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj sredstev.

Zagotovljeno je z vlogo predvideno število novih javnih najemnih stanovanj ter z tem zmanjšan primanjkljaj javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost