Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Obvestilo o zaključku Javnega razpisa za oddajo stanovanj – NAJEM ZA MLADE

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS), objavlja, da se je 31.12.2020, sorazmerno z iztekom časa trajanja, zaključil tudi Javni razpis za oddajo stanovanj – Najem za mlade, ki je bil objavljen na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (Uradni list RS, št. 92/2015, v nadaljevanju ReNSP15-25), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17, v nadaljevanju: SZ-1) in Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11, 60/17 in 17/18).

Navedeni način oddaje stanovanj mladim se ne ukinja, zato vse zainteresirane mlade vabimo, da spremljajo našo spletno stran, saj je  v Poslovni politiki Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2021 do 2025, ki je še v postopku sprejemanja s strani ustanovitelja predviden sprejem prenovljenega Razpisa. Informacija o sprejemu strateškega dokumenta in prenovljenega Razpisa bo objavljena na spletni strani  www.ssrs.si

Poleg tega vas obveščamo, da se postopoma zaključuje tudi Stanovanjska skupnost za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani, ki bo omogočila 171 mladim možnost bivalne osamosvojitve. Na voljo bo 109 bivalnih enot za eno ali dve osebi in 2 bivalni enoti za tri osebe. Vse informacije glede postopkov razpisa bodo objavljene na spletni strani ob zaključevanju gradnje.