Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020

 

Obvestilo o zaključku Poziva

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS), objavlja, da je v skladu z določili Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 9/2020 dne 14.2.2020 in s popravkom objavljenim v Uradnem listu RS štev. 10/2020 dne 21.2.2020 (v nadaljevanju: Poziv), Poziv z dnem 31. 12. 2020 zaključen. Glede na navedeno dejstvo, SSRS novih vlog, za ta Poziv ne sprejema več.

O vlogah prosilcev, ki so prispele do vključno 31.12.2020 in je o njih že odločeno v skladu z določili Poziva, še tečejo postopki za dokončno realizacijo projekta. Poziv ostaja objavljen na spletni strani SSRS, iz razloga vpogleda pogodbenih strank, ki še sodelujejo v postopkih po Pozivu, medtem ko predpisan obrazec vloge umikamo iz spletne strani.

Hkrati tudi vabimo vse upravičene prosilce, katerim je bil Poziv namenjen, da spremljajo spletno stran Stanovanjskega sklada RS, saj je  v Poslovni politiki Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2021 do 2025, ki je še v postopku sprejemanja s strani ustanovitelja predviden sprejem noveliranega Poziva. Informacija o sprejemu strateškega dokumenta in Poziva bo objavljena na spletni strani  www.ssrs.si.

 

Informacija o realizaciji Poziva

Poziv je bil sprejet na osnovi usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15–25) ter z namenom in ciljem pridobivanja novih javnih najemnih stanovanj na območju celotne Republike Slovenije, kjer je potreba po le – teh največja.

V skladu z določili Poziva so bili v letih 2019 in 2020 s sklepi Nadzornega sveta SSRS potrjeni nakupi stanovanj in zemljišč v skupni višini 35.159.599,53 EUR.

Do leta 2020 je bilo zaključenih 9 projektov,  na podlagi katerih je SSRS pridobil 101 javno najemno stanovanje in sicer v občinah Slovenj Gradec, Lenart, Radenci, Mozirje, Gornja Radgona, Mežica, Sveta Ana in Brežice ter zemljišče v Kopru, kjer bo SSRS razvijal lastni projekt izgradnje 90 javnih najemnih stanovanj.  V izvajanju je še 7 projektov v občinah Kočevje, Slovenska Bistrica, Črnomelj, dva v Slovenj Gradcu, Murski Soboti in Podčetrtku, kjer bo zgrajenih 214 javnih najemnih stanovanj ter 27 oskrbovanih stanovanj.  Prav tako je SSRS v postopku pridobivanja zemljišč za gradnjo na lokacijah v  občinah Izola in Lendava, kjer je predvidena izgradnja 30 oziroma do 100 javnih najemnih stanovanj. Z nakupi preko Poziva bo SSRS pridobil 342 novih javnih stanovanj ter tri zemljišča primerna za razvoj lastnih projektov.

 

Vsem, ki ste sodelovali pri uspešni realizaciji Poziva, se iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje!

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

Št. zadeve: 35101 – 2 / 2020

Datum objave na spletu: 19. 1. 2021