Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad obvešča vse zainteresirane lokalne skupnosti, javne nepremičninske sklade in pravne osebe (zasebnega in javnega prava), da je z dnem 11.4.2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50/2022 objavljeno besedilo novega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023.

Program je namenjen pridobivanju novih stanovanjskih enot v domu starejših občanov, oskrbovanem stanovanju in centru dnevnega varstva starejših oseb v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje novih predpisov s področja energetske učinkovitosti in sofinanciranju oskrbovanih stanovanj, v obliki soinvestiranja projektov, kjer SSRS kupuje do 50% oskrbovanih stanovanj za starejše. Program ohranja tudi obliko sofinanciranja: posojilo in soinvestiranje s posojilom.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2023. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

Vabimo vas, da se z vsebino programa seznanite. Za dodatna pojasnila in obrazložitve so vam na voljo naslednje vrste komunikacije: pisna prošnja ali telefonska številka (01) 47 10 500 ali elektronski naslov: sofinanciranje@ssrs.si.

Ker je realizacija in uspešnost programa odvisna od vašega sodelovanja, vas vljudno vabimo na skupno sodelovanje pri pridobivanju novih javnih stanovanjskih enot za starejše osebe v vaši občini ter čim prejšnjo realizacijo projektov s katerimi želimo spodbuditi zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja, solidarnost, zaupanje in pomoč za starejšo populacijo v Sloveniji.