Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Šmarje pri Jelšah

OSKRBOVANA STANOVANJA ŠMARJE PRI JELŠAH – OBJEKT O1, OB RAKEŽEVI ULICI

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 1.441.309,57 EUR

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU:  656.990,67 EUR

Občina Šmarje pri Jelšah je oktobra 2020 oddala vlogo na Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020.

Na podlagi Programa Stanovanjski sklad RS zagotavlja načrtno uresničevanje temeljnih ciljev sofinanciranja gradnje novih javnih oskrbovanih najemnih stanovanj v lokalnih skupnostih.

Na podlagi sklepa NS SSRS ter sklenjene soinvestitorske pogodbe, prodajne pogodbe in dodatka k prodajni pogodbi bo Stanovanjski sklad RS investicijo Občine Šmarje pri Jelšah sofinanciral v višini 1.416.909,57 EUR z DDV, s čimer bo postal lastnik 15 oskrbovanih stanovanj v skupni izmeri 674,67 m2 stanovanjske površine v objektu O1 v Šmarju pri Jelšah. Tako bo skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah zagotovljenih 30 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini v novem objektu, ki bodo na voljo predvidoma do poletja 2023.

Za nakup 15 oskrbovanih stanovanj je Stanovanjski sklad RS pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini 656.990 EUR.

V torek 4. 7. 2023 je potekala slovesna otvoritev novega objekta. Stanovanja so v uporabo predali direktor Sklada mag. Črtomir Remec in župan občine Matija Čakš.

Objekta s skupaj 30 oskrbovanimi stanovanji se nahajata v mirnem okolju sredi zelenja ob obstoječem Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah ter le lučaj stran od trgovin in storitvenih dejavnosti. Stavbo tvorita pritličje in dve nadstropji. Vsako stanovanje obsega prostor za bivanje in prostor za spanje, balkon/teraso, prostor za osebno higieno ter shrambo v okviru stanovanja ali v isti etaži zunaj stanovanja. Vsa stanovanja so opremljena s kuhinjami in sanitarno opremo v kopalnicah. Zunanja terasa oskrbovanih stanovanj v 1. nadstropju je povezana z dvonivojskim parkiriščem, ki ima 12 parkirnih mest; dve dodatni parkirišči za obiskovalce sta pri vhodu v pritličje. V pritličju je urejen in opremljen naravno osvetljen skupni prostor (kuhinja, sanitarni prostor, pralnica), namenjen druženju stanovalcev. Lokacija objekta z oskrbovanimi stanovanji omogoča funkcionalno navezavo na Dom Upokojencev, ki lahko nudi tudi storitve za potrebe stanovalcev oskrbovanih stanovanj: zdravstvene storitve, prehrana, čiščenje in pranje, koriščenje večnamenskih prostorov za druženje, kulturno in umetniško udejstvovanje, delovno terapijo in drugo.

Projekt je uspešno zaključen. Doseženi so kazalniki kot zahteva Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politiki, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj sredstev.

Zagotovljeno je z vlogo predvideno število novih javnih najemnih stanovanj ter z tem zmanjšan primanjkljaj javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost