Preskoči na vsebino Zemljevid strani

JAVNE DRAŽBE

Stanovanjski sklad RS razpolaga z nepremičninami na območju celotne Slovenije, med temi nepremičninami so tako nepremičnine zgrajene za trg, kot tudi nepremičnine, ki predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje, zato se je Stanovanjski sklad RS odločil, da te nepremičnine postopoma proda.

Nepremičnine v prodaji


Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem je Stanovanjski sklad RS kot oseba javnega prava zavezan k spoštovanju predpisov s področja, predvsem Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  34/201142/201224/201310/2014,  58/2016 in 11/2018) – v nadaljevanju: Uredba).

Skladno s predpisi lahko Stanovanjski sklad RS proda z neposredno prodajno pogodbo nepremičnine katerih ocenjena vrednost je nižja od 20.000,00 EUR, za ostale nepremičnine je potrebno izvesti postopek javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe. Izjeme oziroma odstopanja od zapisanega urejata ZSPDSLS-1 in Uredba. Stanovanjski sklad RS se pri nepremičninah nad ocenjeno vrednostjo 20.000,00 EUR praviloma poslužuje prodaje preko elektronske javne dražbe.

V seznamu nepremičnin so tako nepremičnine razvrščene v tri kategorije: nepremičnine v prosti prodaji (ocenjena vrednost pod 20.000,00 EUR), nepremičnine, ki so trenutno naprodaj na elektronski javni dražbi in nepremičnine, ki bodo kmalu naprodaj.

Nakup nepremičnin z oznako: ‘na javni dražbi’ se izvaja dosledno z objavljeno vsebino razpisa elektronske javne dražbe, pri teh nepremičninah je tudi objavljena povezava do vsebine razpisa.

Posamezne nepremičnine si je mogoče ogledati v času objavljene elektronske javne dražbe, v časovnih terminih, ki jih določa razpis dražbe. Za ostale nepremičnine se za ogled prijavite na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si ter navedete vaše ime, priimek in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi. O terminu ogleda vas bomo obvestili na vaš elektronski naslov.

V kolikor ste zainteresirani za nakup morebitnih drugih nepremičnin Stanovanjskega sklada RS, ki niso v prodajnih postopkih (razvidni na spletni strani) lahko za posamezno nepremičnino oddate pobudo za izvedbo prodaje na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si ter navedete vaše ime, priimek in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi. V pobudi obvezno navedite identifikacijske podatke nepremičnine. Vašo pobudo bomo preučili in vam na vaš elektronski naslov posredovali odgovor.

Naš kontakt: 01 471 05 73 in 031 811 008.