Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Rogaška Slatina

OSKRBOVANA STANOVANJA ROGAŠKA SLATINA – KIDRIČEVA ULICA

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 482.068 EUR

 

Občina Rogaška Slatina je v začetku leta 2022 oddala vlogo na Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022.

Na podlagi sklepa NS SSRS ter sklenjene soinvestitorske pogodbe, prodajne pogodbe in pogodbe za opremljanje kuhinj bo celoten projekt stal 1.342.068 EUR z DDV, od tega je investicijo v višini 482.068 EUR z DDV sofinanciral Stanovanjski sklad RS, s čimer je postal lastnik 6 oskrbovanih stanovanj z opremljenimi kuhinjami v skupni izmeri 240,05 m2 stanovanjske površine, na lokaciji Kidričeva ulica 6 v Rogaški Slatini. Tako je skupaj z Občino Rogaška Slatina zagotovljenih 12 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini v novem objektu, ki bodo na voljo predvidoma jeseni 2022.

Pravnomočno uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno  15.9.2022.

Za nakup 6 oskrbovanih stanovanj je Stanovanjski sklad RS pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini 218.895 EUR.

Stavba z oskrbovanimi stanovanji je umeščena na lepi lokaciji ob križišču med Kidričevo ulico in Strmo cesto, z urejenimi dostopi do trgovin in storitvenih dejavnosti v neposredni bližini. Stavbo tvorijo pritličje, dve nadstropji in mansarda. Tlorisna zasnova stanovanj omogoča maksimalno fleksibilnost in bivalno ugodje na racionalno izkoriščenem prostoru pritličju je tudi skupni prostor, ki je namenjen druženju in povezovanju stanovalcev. Vsa stanovanja so opremljena s kuhinjami in sanitarno opremo v kopalnicah. V okolici objekta bo urejenih 26 parkirnih mest, zunanji prostor za druženje in nenazadnje – drugi fitnes na prostem za starejše osebe v Rogaški Slatini, ki bo odprt za vse obiskovalce in ne zgolj za uporabnike objekta.

Projekt je uspešno zaključen. Doseženi so kazalniki kot zahteva Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politiki, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj sredstev.

Zagotovljeno je z vlogo predvideno število novih javnih najemnih stanovanj ter z tem zmanjšan primanjkljaj javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

 

 

 

V Rogaški Slatini je 6. 10. 2022 potekala slovesna otvoritev objekta z oskrbovanimi stanovanji. Trak so slovesno prerezali direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in direktor podjetja Panles oprema Robert Pažon. Nekaterim uporabnikom pa simbolno predani tudi ključi oskrbovanih stanovanj.

 

Fotografiranje na javnem dogodku in so vir SSRS.