Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Harpf, Slovenj Gradec

OSKRBOVANA STANOVANJA HARPF – SLOVENJ GRADEC

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

OKVIRNA SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 2.650.500 EUR z DDV

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU: 1.207.912,00 EUR

Nakup oskrbovanih stanovanj v objektu Harpf na Celjski cesti v Slovenj Gradcu je bil izveden preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letu 2020.

Ob upoštevanju pogodbene vrednosti po sklenjeni prodajni pogodbi ter ostalih upravičenih stroškov, ocenjujemo, da bo celotna vrednost projekta okrog 2.650.500,00 EUR z DDV.

V novem objektu bo zagotovljeno 27 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini, ki bodo na voljo predvidoma konec leta 2022.

Pravnomočno uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno  8. 12. 2021.

Stanovanjski sklad RS je za projekt nakupa oskrbovanih stanovanj Harpf pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini  1.207.912,00 EUR.

Objekt Harpf je projektiran kot energijsko učinkovit in bo omogočal bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških. Objekt je zasnovan z etažnostjo P+3 z ravno streho, v katerem je 27 oskrbovanih stanovanj in prostor za druženje.  Pet stanovanj v pritličju ima pripadajoči atrij. Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo v kopalnicah. Shrambe so zagotovljene v sklopu posameznih stanovanj. Ob objektu je urejena pripadajoča zunanja ureditev, objekt je  priključen na vso potrebno / razpoložljivo gospodarsko javno infrastrukturo. Parkirišče bloka je aktivno ozelenjeno  in zagotavlja 22 parkirnih mest. Poti pešcev so ločene od povoznih površin (asfalt) in so opremljene z urbano opremo (klopi, koši, razsvetljava). Zagotovljena je pokrita zunanja kolesarnica.

V Slovenj Gradcu  je 25. 5. 2022 potekala slovesna otvoritev objekta z oskrbovanimi stanovanji. Trak so slovesno prerezali direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, župan Občine Slovenj Gradec Tilen Kluger.

Projekt je uspešno zaključen. Doseženi so kazalniki kot zahteva Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politiki, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj sredstev.

Zagotovljeno je z vlogo predvideno število novih javnih najemnih stanovanj ter z tem zmanjšan primanjkljaj javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost