Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Dokumentacija za najemnike in upravnike

Stanovanjski sklad RS je bil na dan 5. 7. 2018 lastnik 3076 neprofitnih najemnih stanovanj, od katerih je 32 oskrbovanih stanovanj in brezplačni uporabnik 105 stanovanj v 12 statističnih regijah po Sloveniji.


Oddajo neprofitnih najemnih stanovanj ureja stanovanjska zakonodaja. Stanovanjski sklad RS postopkov oddaje ne izvaja sam, ampak daje v primeru izpraznitve primernega najemnega stanovanja ali pridobitve stanovanja, namenjenega za neprofitni najem, razpolagalno pravico Občini, v kateri se nahaja razpoložljivo stanovanje ali njenemu Javnemu stanovanjskemu skladu. Oddaja v najem se izvaja samo na podlagi objave javnih razpisov. Občina na podlagi veljavne zakonodaje določi najemnika, kateri sklene najemno pogodbo s Stanovanjskim skladom RS kot lastnikom stanovanja. Za informacije o najemu neprofitnega stanovanja se lahko obrnete na pristojne službe v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.

 

Več informacij

Oddaja

Obrazci in navodila za najemnike

Obrazci in navodila za najemnike neprofitnih stanovanj
Oddaja

Obrazci in navodila za upravnike

Obrazci in navodila za upravnike neprofitnih stanovanj