Javna naročila

ODPRTA JAVNA NAROČILA

 

Razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco – Faza 2

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 29. 6. 2020, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004211/2020-B01 (Objavljen tudi v EU 2020/S 127-309406; https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=358587) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco – Faza 2.

Oddaja ponudbe je mogoča do 31. 7. 2020 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: https://eponudbe.si/

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

Razpis za javno naročilo Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 2. 7. 2020, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN004191/2020-W01 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=359007) objavil razpis za javno naročilo Tesnjenje površine atrijev in zamenjava tlaka na objektu Podbreznik 112 in 112 A, Novo mesto.

Oddaja ponudbe je mogoča do 13. 7. 2020 do 10.00.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Tesnjenje-povrsine-atrijev-in-zamenjava-tlaka-na-objektu-Podbreznik-112-in-112-A+-v-Novem-mestu/n/095c8b4177af2ee38b15a6e80121b432.

Vabljeni k oddaji ponudbe!