Javna naročila

ODPRTA JAVNA NAROČILA

Razpis za javno naročilo male vrednosti za Izvedbo BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 12.11.2019, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007881/2019-W01 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=332067) objavil razpis za javno naročilo male vrednosti za Izvedbo BIM Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco. Oddaja ponudbe je mogoča do 29.11.2019 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/BIM-Nadzor-nad-izgradnjo-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-gorco/n/bb7edb9b27bff42a96064702e07cbe16

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

Razpis za javno naročilo Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 30.10.2019, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007663/2019-B01 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=330485) objavil razpis za javno naročilo Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco. Oddaja ponudbe je mogoča do 29.11.2019 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Nadzor-nad-izgradnjo-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-gorco/n/9cdc854318fb3f5041b5461fbdad2a45

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

Razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 25.10.2019, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN007525/2019-B01 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=329454) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco. Oddaja ponudbe je mogoča do 22. 11. 2019 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani: https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Izgradnja-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-gorco/n/300e28333733bd7979a4c8a93a6cf82c

Vabljeni k oddaji ponudbe!