Javna naročila

ODPRTA JAVNA NAROČILA

 

  • Javno naročilo za Dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2023.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 21.08.2019, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN005901/2019-W01 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=321842) objavil javno naročilo za Dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje 2019-2023. Oddaja ponudbe je mogoča do 03.09.2019 do 10.00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Dobava-elektricne-energije-iz-obnovljivih-virov-energije-in-ali-soproizvodnje-elektrine-energije-z-visokim-izkoristkom-za-obdobje-2019-2023/n/9b0f0193757ba543252fafb96f7f0660

Vabljeni k oddaji ponudbe!

 

  • Razpis za javno naročilo Izgradnja objekta skupnosti za mlade, Gerbičeva v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je dne 01.08.2019, na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si pod številko JN005502/2019-B01 (http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=319847) objavil razpis za javno naročilo Izgradnja objekta skupnosti za mlade, Gerbičeva v Ljubljani. Oddaja ponudbe je mogoča do 02. 09. 2019 do 10:00 ure.

Povezava do razpisne dokumentacije se nahaja na spletni strani:

https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/Izgradnja-objekta-Skupnost-za-mlade-Gerbiceva-v-Ljubljani/n/e1465d833ddb9de2d3acf74f09ba4aa8

Vabljeni k oddaji ponudbe!