Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Vrata Javornika, Ravne na Koroškem

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA VRATA JAVORNIKA – RAVNE NA KOROŠKEM

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

OKVIRNA SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 4.139.000,00 EUR z DDV

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU: 1.884.450,00 EUR

Nakup javnih najemnih stanovanj v objektu Vrata Javornika v Ravnah na Koroškem je bil izveden preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letu 2022.

Ob upoštevanju pogodbene vrednosti po sklenjeni prodajni pogodbi ter ostalih upravičenih stroškov, ocenjujemo, da bo celotna vrednost projekta okrog 4.139.000,00 EUR z DDV.

V novem objektu bo zagotovljeno 35 novih javnih najemnih stanovanj po neprofitni najemnini, ki bodo na voljo predvidoma konec leta 2024.

Stanovanjski sklad RS je za projekt nakupa javnih najemnih stanovanj Vrata Javornika pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini  1.884.450,00 EUR.

Objekt Vrata Javornika  je projektiran kot energijsko učinkovit (razred A2) in bo omogočal bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških. Objekt je zasnovan z etažnostjo K+P+6 z ravno streho, v katerem je 35 javnih najemnih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti na terenu.  Shrambe so zagotovljene v kleti objekta. Ob objektu bo urejena pripadajoča zunanja ureditev ter priključki na vso potrebno / razpoložljivo gospodarsko javno infrastrukturo. Parkirišče blokov bo aktivno ozelenjeno z »urbanim gozdom« visokega avtohtonega drevja – javorov, ki izhajajo iz imena območja (Javornik). Poti pešcev bodo višinsko in z materialom ločene od povoznih površin in opremljene z urbano opremo (klopi, koši, razsvetljava). Zagotovljene bodo pokrite zunanje kolesarnice.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost