Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Varčevanje

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 1. junij 2012

Subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja in varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi

30.5.2012 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 40/2012) objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (dalje: ZUJF), ki ga je Državni zbor sprejel 11. maja 2012. ZUJF med drugim posega tudi na področje Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (dalje: ZNSVS-UPB2), tako da v celoti črta člene, ki se nanašajo na dodelitev subvencij mladim družinam in subvencioniranje tržnega najema (od 26. a člena do 26. i člena).

Predmetne določbe novo sprejete zakonodaje ukinjajo subvencioniranje mladih družin v celoti, torej tudi subvencioniranje mladih družin, ki so že prejele subvencije po javnih pozivih v letih med 2006 in 2011. Glede na navedeno Stanovanjski sklad RS, javni sklad tako za leto 2012 nima več pravne podlage za izvedbo objave javnega poziva za dodelitev subvencij mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.

Ob tem zainteresirano javnost obveščamo, da Republika Slovenija še vedno zagotavlja nadaljevanje varčevanja v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in sicer le do realizacije vseh tistih varčevalnih pogodb, ki so bile sklenjene do uveljavitve ZUJF. Sklepanje novih varčevalnih pogodb pa zaradi črtanja tistih členov v ZNSVS-UPB2, ki se nanašajo na varčevanje v NSVS (5. do 10. člen, prvi odstavek 11. člena, 12 člen, tretji odstavek 24. člena) odslej ni več možno.