Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Splošne informacije

Stanovanjski sklad RS razpolaga z nepremičninami na območju celotne Slovenije, med temi nepremičninami so tudi nepremičnine, ki predstavljajo poslovno nepotrebno premoženje, zato se je Stanovanjski sklad RS odločil, da te nepremičnine postopoma proda. Pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem je Stanovanjski sklad RS kot oseba javnega prava zavezan k spoštovanju predpisov s področja, predvsem Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/201879/2018 in 78/2023 – ZORR – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018– v nadaljevanju: Uredba).

Skladno s predpisi lahko Stanovanjski sklad RS proda z neposredno prodajno pogodbo nepremičnine katerih ocenjena vrednost je nižja od 20.000,00 EUR, za ostale nepremičnine je potrebno izvesti javno zbiranje ponudb ali javno dražbo. Izjeme oziroma odstopanja od zapisanega urejata ZSPDSLS-1 in Uredba. Stanovanjski sklad RS se pri nepremičninah nad ocenjeno vrednostjo 20.000,00 EUR praviloma poslužuje prodaje preko elektronske javne dražbe.

Ostale nepremičnine v prodaji so tako razvrščene v tri kategorije: nepremičnine v prosti prodaji (ocenjena vrednost pod 20.000,00 EUR), nepremičnine, ki so trenutno naprodaj na elektronski javni dražbi in nepremičnine, ki bodo v kratkem naprodaj.

Nakup nepremičnin z oznako: ‘na javni dražbi’ se izvaja dosledno z objavljeno vsebino razpisa elektronske javne dražbe.

Posamezne nepremičnine si je mogoče ogledati v času objavljene elektronske javne dražbe, v časovnih terminih, ki jih določa razpis dražbe. Za ostale nepremičnine se za ogled prijavite na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si ter navedete vaše ime, priimek in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi. O terminu ogleda vas bomo obvestili na vaš elektronski naslov. Naš kontakt: 01 471 05 00 ali 031 811 008. V kolikor ste zainteresirani za nakup morebitnih drugih nepremičnin Stanovanjskega sklada RS, ki niso v prodajnih postopkih (razvidni na spletni strani) lahko za posamezno nepremičnino oddate pobudo za izvedbo prodaje na elektronski naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si ter navedete vaše ime, priimek in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi. V pobudi obvezno navedite identifikacijske podatke nepremičnine. Vašo pobudo bomo preučili in vam na vaš elektronski naslov posredovali odgovor.