Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Radlje ob Dravi

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA – RADLJE OB DRAVI

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Operacija se izvaja v okviru komponente 16: »Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.«

 

KONČNI PREJEMNIK: Stanovanjski sklad RS

OKVIRNA SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 3.595.400,00 EUR z DDV

SREDSTVA SOFINANCIRANJA EU: 1.649.071,95 EUR

Nakup oskrbovanih stanovanj v objektu Hmelina v Radljah ob Dravi je bil izveden preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letu 2022.

Ob upoštevanju pogodbene vrednosti po sklenjeni prodajni pogodbi ter ostalih upravičenih stroškov, ocenjujemo, da bo celotna vrednost projekta okrog 3.595.400,00 EUR z DDV.

V novem objektu bo zagotovljeno 28 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini, ki bodo na voljo predvidoma v sredini leta 2024.

Stanovanjski sklad RS je za projekt nakupa oskrbovanih stanovanj Hmelina pridobil tudi sredstva sofinanciranja EU iz naslova Načrta za odpornost in okrevanje s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj v višini  1.649.071,95 EUR.

Objekt Hmelina je projektiran kot energijsko učinkovit in bo omogočal bivalno ugodje ob nizkih obratovalnih stroških. Objekt je zasnovan z etažnostjo K+P+3 z ravno streho, v katerem bo 28 oskrbovanih stanovanj in prostor za druženje.  Štiri stanovanja v pritličju imajo pripadajoči atrij. Vsa stanovanja bodo opremljena s kuhinjami, omarami in sanitarno opremo v kopalnicah. Shrambe bodo zagotovljene v kleti objekta. Ogrevanje in priprava tople vode bo s toplotnimi črpalkami lociranimi na strehi objekta. Ob objektu bo urejena pripadajoča zunanja ureditev. Objekt bo  priključen na vso potrebno / razpoložljivo gospodarsko javno infrastrukturo. Parkirišče bloka bo aktivno ozelenjeno,  zagotovljenih bo 24 parkirnih mest na terenu. Poti pešcev bodo ločene od povoznih površin in bodo opremljene z urbano opremo (klopi, koši, razsvetljava). Zagotovljena bo pokrita zunanja kolesarnica. Predviden je zunanji prostor za ločevanje odpadkov.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost