Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Organi upravljanja

Ustanovitelj Stanovanjskega sklada RS je Republika Slovenija, pravice in dolžnosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije. Organa sklada sta nadzorni svet in direktor.


Organa upravljanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada sta nadzorni svet in direktor. Nadzorni svet ima pet članov. V skladu z aktom o ustanovitvi sklada so člani nadzornega sveta strokovnjaki s stanovanjskega področja oziroma področja urejanja prostora, z računovodskega in finančnega področja, s pravnega in nepremičninskega področja. En član nadzornega sveta je predstavnik upravičencev oziroma uporabnikov storitev sklada. Direktorja sklada v imenu ustanovitelja, Republike Slovenije, imenuje Vlada Republike Slovenije.

Direktor:


mag. Črtomir Remec
Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

 

Nadzorni svet sestavlja pet predstavnikov:

 

Suzana Emeršič – Predsednica nadzornega sveta

Sandi Rutar – Namestnik

Vlado Marič – Član

Matej Čepelnik – Član

Matjaž Juvančič – Član

 

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada imenuje Vlada Republike Slovenije.