Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

08. julij 2024

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS) obvešča vse zainteresirane lokalne skupnosti, javne nepremičninske (stanovanjske) sklade, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, da je z dnem 5. 7. 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 55/2024 objavljeno besedilo novega Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025.

Program je namenjen pridobivanju novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v vseh lokalnih skupnostih v Sloveniji. Za izvajanje programa SSRS iz sredstev dokapitalizacije Stanovanjskega sklada RS, skladno s sklepom Vlade RS, št. 47602-11/2023/3 z dne 20. 7. 2023 v letu 2023 in  sklepom Vlade RS št. 47602-13/2024/3 z dne 6. 6. 2024 v letu 2024 namenja skupno 26  milijonov EUR, pri čemer je 16  milijonov EUR namenjenih za posojila in 10  milijonov EUR za soinvestiranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot. Program ohranja dosedanje oblike sofinanciranja: posojilo, soinvestiranje ter soinvestiranje s posojilom. Izpostavljamo novost glede višine in odplačilne dobe posojil in sicer višina posojila do 75 % vrednosti investicije javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot za obdobje odplačila 30 let.

 

Glavni poudarek in prednost se namenja investicijskim projektom, ki izpolnjujejo pogoje predpisov s področja energetske učinkovitosti in zagotavljajo gradnjo skoraj ničenergijskih stavb z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini. SSRS vstopa v investicijske projekte na območju lokalnih skupnosti, kjer so izkazane potrebe po javnih najemnih stanovanjskih enotah na osnovi projektov, ki zagotavljajo nove in funkcionalno primerne stanovanjske enote. Gradnja objektov mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje, z materiali in proizvodi, ki so trajni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in rednega vzdrževanja.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2025. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

Vabimo vas, da se z vsebino programa seznanite. Za dodatna pojasnila in obrazložitve so vam na voljo naslednje vrste komunikacije: pisna prošnja ali telefonska številka (01) 47 10 500 ali elektronski naslov: sofinanciranje@ssrs.si.

Ker sta realizacija in uspešnost programa odvisni od vašega sodelovanja, vas skupaj s Ministrstvom za solidarno prihodnost vljudno vabimo na skupno sodelovanje pri pridobivanju novih javnih najemnih stanovanj  in bivalnih enot v vaši občini ter čim prejšnjo realizacijo projektov z namenom in ciljem povečanja javnega najemnega stanovanjskega fonda v Sloveniji.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

Program JNS 2024-2025 – ČISTOPIS

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

Program JNS 2024-2025

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

VLOGA za prijavo JNS 2024-2025

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

VLOGA za prijavo JNS 2024-2025

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
lynda course free download
download lenevo firmware
Free Download WordPress Themes
free online course

Preberite tudi

23. julij 2024

Stanovanjski sklad RS bo namenil 46 mio evrov za zagotavljanje 500 novih javnih najemnih stanovanj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) je objavil nov Program sofinanciranja ...
10. julij 2024

Objavljena razpisa za projektiranje in gradnjo na Jesenicah in Lendavi

JN 18/2024 –  Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov Partizan, Jesenice  ...
08. julij 2024

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih in bivalnih enot v letih 2024 in 2025

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS) obvešča vse zainteresirane ...
19. junij 2024

V Kopru smo otvorili novo sodobno stanovanjsko sosesko

V petem največjem slovenskem mestu je danes zaživela stanovanjska soseska Nova Dolinska, ...