novice

30. maj 2019

Izvajanje nacionalne varčevalne sheme za leto 2018


Vlada RS je na 33. seji sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) za leto 2018 Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

 

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v NSVS vključenih 109 aktivnih varčevalnih pogodb v skupnem obsegu 228 lotov. Število varčevalcev, ki so do 31. 12. 2018 uspešno zaključili varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (prejeli premije za vsa leta varčevanja in pridobili pravico do posojila), je 82.248 v skupnem obsegu 161.419 lotov. Med njimi je 75.214 pet letnih pogodb v skupnem obsegu 147.953 lotov in 7.034 več-letnih pogodb v skupnem obsegu 13.466 lotov.

 

Sklad je 77 upravičenim varčevalcem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v letu 2018 izplačal 5.222,92 EUR.

 

Vir: MOP

 

Poročila NSVS si lahko ogledate tukaj.


Preberite tudi