Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Naložbe v projekte energetsko učinkovitih obnov dostopnih stanovanj/stavb v Sloveniji.

18. maj 2022

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je dne 10. 5. 2022, organiziral strokovno okroglo mizo, kjer so bile predstavljene ovire, dejavniki in priložnosti energetskih prenov stanovanj ter stavb za upravljalce in lastnike stanovanj. Dogodek je bil izveden v okviru sodelovanja pri projektu SUPER-i, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020,  z namenom podpiranja naložb v energetsko učinkovitost na področju dostopnih najemnih stanovanj. Zbrane strokovnjake je pozdravil tudi mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, ki je izpostavil vlogo Sklada pri iskanju trajnostnih in funkcionalnih rešitev na področju zagotavljanja stanovanj.

Dogodka so se udeležili javni subjekti in sicer Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Mestna občina Velenje ter upravniška podjetja Spekter d.o.o. in Stanovanjsko podjetje d.o.o, ki so predstavili njihove dosedanje izkušnje na projektih energetskih prenov stavb. Zakonske možnosti in usmeritve državnih institucij je predstavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Finančne spodbude, ki so možne pri energetskih prenovah sta predstavila Eko sklad, j.s. in SID banka d.d., energetsko podjetje Petrol d.d. je predstavilo energetske možnosti na področju prenov večstanovanjskih stavb.

Na okrogli mizi je bil predstavljen projekt SUPER-i, razpravljalo se je o izkušnjah posameznih deležnikov z energetskimi prenovami stavb v Sloveniji ter kako najbolje podpreti nove naložbe v energetsko učinkovitost stavb. Vsi sodelujoči se zavedajo pomembnosti energetskih prenov, uspešno koristijo morebitna finančna sredstva (povratna/nepovratna) za izvedene ukrepe, skupno mnenje pa je, da je v prihodnje potrebno večje ozaveščanje stanovalcev/javnosti o pomembnosti energetskih prenov stanovanjskih objektov in uporabe obnovljivih virov energije prav tako pa bi si želeli več dodatnih spodbud za investitorje, ki nastopajo kot javni subjekti, s katerimi bi se podprlo naložbe v energetske prenove.

Stanovanjski sklad RS je na dogodku predstavil demonstracijski projekt v Trbovljah, s katerim sodeluje pri projektu SUPER-i ter tri prenovljene ukrepe na tem področju, in sicer: Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023; Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 ter Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023.

Dogodek je bil nedvomno pozitivna priložnost za izmenjavo izkušenj, poslovnih praks in pričakovanj na področju podpiranja naložb v energetsko učinkovitost na področju dostopnih najemnih stanovanj, udeleženci pa so se ob tej priložnosti zavezali nadaljnji izmenjavi izkušenj na podobnih dogodkih in predstavitvah ter bodo preučili možnosti projektnega sodelovanja in medsebojnega obveščanja.

 

Vir: SSRS

Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download
download intex firmware
Download WordPress Themes
udemy paid course free download

Preberite tudi

23. junij 2022

Predstavitev programov in razpisov občinam z romskim prebivalstvom

V okviru projekta Nacionalna platforma za Rome je Stanovanjski sklad RS na dogodku dne ...
23. junij 2022

Izbor najemnikov oskrbovanih stanovanj z dne 23.6.2022

Danes, 23.6.2022 smo na Stanovanjskem skladu RS izvedeli izbor najemnikov oskrbovanih ...
21. junij 2022

V sklopu strokovnega posveta tudi ogled nove sodobne soseske Pod Pekrsko gorco

Udeleženci strokovnega posveta Nov stanovanjski program so si ogledali sodobno in veliko ...
17. junij 2022

Izbor najemnikov z dne 16.6.2022

Stanovanjski sklad RS je dne 16.6.2022 izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave ...