Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Naložbe v projekte energetsko učinkovitih obnov dostopnih stanovanj/stavb v Sloveniji.

18. maj 2022

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je dne 10. 5. 2022, organiziral strokovno okroglo mizo, kjer so bile predstavljene ovire, dejavniki in priložnosti energetskih prenov stanovanj ter stavb za upravljalce in lastnike stanovanj. Dogodek je bil izveden v okviru sodelovanja pri projektu SUPER-i, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020,  z namenom podpiranja naložb v energetsko učinkovitost na področju dostopnih najemnih stanovanj. Zbrane strokovnjake je pozdravil tudi mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, ki je izpostavil vlogo Sklada pri iskanju trajnostnih in funkcionalnih rešitev na področju zagotavljanja stanovanj.

Dogodka so se udeležili javni subjekti in sicer Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Mestna občina Velenje ter upravniška podjetja Spekter d.o.o. in Stanovanjsko podjetje d.o.o, ki so predstavili njihove dosedanje izkušnje na projektih energetskih prenov stavb. Zakonske možnosti in usmeritve državnih institucij je predstavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Finančne spodbude, ki so možne pri energetskih prenovah sta predstavila Eko sklad, j.s. in SID banka d.d., energetsko podjetje Petrol d.d. je predstavilo energetske možnosti na področju prenov večstanovanjskih stavb.

Na okrogli mizi je bil predstavljen projekt SUPER-i, razpravljalo se je o izkušnjah posameznih deležnikov z energetskimi prenovami stavb v Sloveniji ter kako najbolje podpreti nove naložbe v energetsko učinkovitost stavb. Vsi sodelujoči se zavedajo pomembnosti energetskih prenov, uspešno koristijo morebitna finančna sredstva (povratna/nepovratna) za izvedene ukrepe, skupno mnenje pa je, da je v prihodnje potrebno večje ozaveščanje stanovalcev/javnosti o pomembnosti energetskih prenov stanovanjskih objektov in uporabe obnovljivih virov energije prav tako pa bi si želeli več dodatnih spodbud za investitorje, ki nastopajo kot javni subjekti, s katerimi bi se podprlo naložbe v energetske prenove.

Stanovanjski sklad RS je na dogodku predstavil demonstracijski projekt v Trbovljah, s katerim sodeluje pri projektu SUPER-i ter tri prenovljene ukrepe na tem področju, in sicer: Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023; Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 ter Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023.

Dogodek je bil nedvomno pozitivna priložnost za izmenjavo izkušenj, poslovnih praks in pričakovanj na področju podpiranja naložb v energetsko učinkovitost na področju dostopnih najemnih stanovanj, udeleženci pa so se ob tej priložnosti zavezali nadaljnji izmenjavi izkušenj na podobnih dogodkih in predstavitvah ter bodo preučili možnosti projektnega sodelovanja in medsebojnega obveščanja.

 

Vir: SSRS

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course
download samsung firmware
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download

Preberite tudi

02. junij 2023

Obisk stanovanjskega sklada iz Nynäshamna na Švedskem

Stanovanjska sosesko Pod Pekrsko gorco je bila deležna obiska predstavnic švedskega ...
02. junij 2023

Delovno srečanje Stanovanjskega sklada RS v Panonski vasi

V Panonski vasi je 1. junija 2023 potekalo v okviru Nacionalne platforme za Rome, ki jo ...
31. maj 2023

Delovni sestanek 29.5.2023

Predstavnice Stanovanjskega sklada so se 29. maja 2023 udeležile »Prvega delovnega ...
29. maj 2023

Stanovanjski sklad RS načrtuje izgradnjo soseske Ob Savi v Kranju

Stanovanjski sklad RS (SSRS) načrtuje izgradnjo soseske Ob Savi in v prvi fazi je ...