Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Obvestilo o Programu sofinanciranja  zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

19. januar 2021

Obvestilo o zaključku Programa

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS), objavlja, da je v skladu z določilom 4. točke I. poglavja ter IV. in V. poglavjem Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v  letih  2017  do  2020 (Uradni list R Slovenije, št. 59/2017, 17/2019 in št. 54/2020) (v nadaljevanju: Program), Program z dnem 31. 12. 2020 zaključen. Glede na navedeno dejstvo, SSRS novih vlog, za ta Program ne sprejema več.

O vlogah prosilcev za sofinanciranje projektov, ki so prispele do vključno 31.12.2020 in je o njih že odločeno v skladu z določili Programa, še tečejo postopki za dokončno realizacijo investicijskega projekta. Program ostaja objavljen na spletni strani SSRS, iz razloga vpogleda pogodbenih strank, ki še sodelujejo v postopkih  sofinanciranja projektov po Programu, medtem ko predpisan obrazec vloge umikamo iz spletne strani.

Hkrati tudi vabimo vse občine in njihove javne sklade ter ostale upravičene prosilcekaterim je bil Program namenjen, da nas pisno seznanjajo z načrtovanimi investicijami na področju gradnje javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot, oziroma z  drugimi  oz. dodatnimi oblikami bivanja, ki so bili zaznani v posamezni občini/statistični regiji (kot npr. različne skupnosti, medgeneracijski centri …). SSRS bo odgovore evidenčno zbiral in jih tudi analiziral.  Zbrani podatki se bodo uporabili pri  sprejemu  noveliranega Programa, predvidenega v Poslovni politiki Stanovanjskega sklada RS za obdobje 2021 do 2025, ki je še v postopku sprejema s strani ustanovitelja. Informacija o sprejemu strateškega dokumenta in Programa bo objavljena na spletni strani  www.ssrs.si.

 

Informacija o realizaciji Programa

 Program je bil sprejet na osnovi usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (ReNSP15–25) ter z namenom in ciljem, da se v občinah in statističnih regijah sofinancira nove stanovanjske enote za starejšo populacijo.

V skladu z določili Programa je bilo dodeljenih 4,5 mio EUR za sofinanciranje 4 investicijskih projektov za gradnjo oskrbovanih stanovanj, v Savinjski (3 projekti) in Posavski statistični regiji.

Do leta 2020 je bil  zaključen projekt v Mestni občini Velenje, kjer je bilo pridobljenih 15 oskrbovanih najemnih stanovanj. V izvajanju so še projekti v občinah Krško, Celje in Šmarje pri Jelšah, kjer se bo pridobilo 73 oskrbovanih stanovanj. S sofinanciranjem SSRS iz Programa bo v občinah zagotovljenih 88 oskrbovanih najemnih stanovanj.

 

Vsem, ki ste sodelovali pri uspešni realizaciji Programa, se iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje!

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

Štev.: 35100 – 7/2017

Datum objave na spletu: 19. 01. 2021

 

Priloga

Obvestilo o Programu sofinanciranja  zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

Obvestilo in informacija o programu stanovanjskih enot za starejše

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
online free course
download samsung firmware
Free Download WordPress Themes
lynda course free download

Preberite tudi

04. junij 2021

Okrogla miza ZaBOLJŠIZRAK.si – CER Slovenija

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je aktivni član organizacije CER Slovenija, ki je prvo ...
03. junij 2021

Izbor najemnikov stanovanj z dne 3.6.2021

Stanovanjski sklad RS je dne 3.6.2021 izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave za ...
24. maj 2021

Obvestilo o izboru najemnikov stanovanj – najem za mlade

V okviru Javnega razpisa za oddajo stanovanj –  najem za mlade z dne 6.4.2021, smo ...
07. maj 2021

Skupnost za mlade Gerbičeva

Z veseljem vas obveščamo, da je v zaključni fazi izgradnje edinstveni objekt v ...