Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Pojasnilo glede navajanja novinarja – Slovenske Novice

26. november 2015

članek “Ana in Miran za božič na cesti”

SLOVENSKE NOVICE
Odgovorni urednik Bojan Budja

ZADEVA: ZAHTEVA ZA OBJAVO POJASNILA

Spoštovani,

v skladu z Zakonom o medijih vas prosimo za objavo pojasnila glede navajanja novinarja Oste Bakal v članku na strani 5, z naslovom »Ana in Miran za božič na cesti« časopisu Slovenske novice, dne 24. novembra 2015.

NASLOV: Ana in Miran za božič na cesti

V zvezi s člankom vam sporočamo, da navedbe, ki jih navaja avtor, ne navajajo točnih infor-macij glede poravnave dolga in deložacije z vaše strani navedenih oseb, prav zato za razume-vanje primera podajamo točne informacije.

Dne 1.7.2014 je Stanovanjski sklad RS pooblaščenemu upravniku predlagal, da se v danem primeru na poravnalnem naroku sklene sodna poravnava, in sicer da se tožena stranka zaveže Stanovanjskemu skladu RS do 30.09.2014 poravnati polovico celotnega dolga, ki zajema tudi zamudne obresti in sodne stroške, preostalo polovico dolga, ki zajema tudi zamudne obresti in sodne stroške pa da se tožena stranka zaveže poleg rednih mesečnih obveznosti (najemnina in obratovalni stroški), plačati v rednih 6 mesečnih obrokih.

Tožena stranka na sklenitev sodne poravnave ni pristala, ker po njenih navedbah do 30.9.2014 ne bi mogla plačati polovice dolga, kar je bil tudi razlog, da je sodnik obravnavo preložil na 17.9.2014 ob 13.30 uri. Ker na poravnalnem naroku do sklenitve sodne poravnave ni prišlo, je Stanovanjski sklad RS, dne 16.9.2014, odvetniku odgovoril, da naj vztraja na tožbi na odpoved najemne pogodbe in izpraznitve stanovanja z dne 16.5.2014 ter naj nadaljuje postopek za izdajo sodne odločbe.

Dne 17.9.2014 je bila izdana Sodba v imenu ljudstva, pri čemer pa po poteku 90 dnevnega roka za izpraznitev stanovanja uporabnica le-tega ni predala in se na klice niti ona niti partner nista odzivala. 2.2.2015 odvetnik še ni mogel pridobiti klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti Sodbe v imenu ljudstva, ker se je toženka pritožila na zavrnitev zahteve za oprostitev plačila sodnih taks in je bila zadeva vodena na Višjem sodišču v Mariboru. Dne 26.5.2015 je Višje sodišče v Mariboru izdalo Sodbo v imenu ljudstva. Dne 10.6.2015 pa je Stanovanjski sklad RS pooblastil odvetnika za vložitev izvršbe. Dne 17.6.2015 je bil s strani Okrajnega sodišča v Ljutomeru izdan sklep o izvršbi.

Dne 15.10.2015 je bil v Slovenskih novicah objavljen članek »Nista zmogla stroškov, danes ju vržejo na cesto«. Pred objavo samega članka pa se dolžnika nista obrnila ne na našega pooblaščenega upravnika, ne na Stanovanjski sklad RS. Poleg omenjenega članka, se je uporabnik stanovanja, dne 15.10.2015, po e-pošti, obrnil tudi na Stanovanjski sklad RS in zaprosil za odlog deložacije, ki je bila razpisana za dne 16.10.2015. Odlog deložacije sta uporabnika prosila na osnovi zagotovila, da se bo Krambergerjev sklad odzval na njuno prošnjo in jima pomagal zbrati denarna sredstva za poplačilo dolga. Z dopisom (e-mailom) sta se obvezala, da bosta poravnala vse obveznosti do Stanovanjskega sklada RS, v najkrajšem možnem času. Obenem sta zagotovila, da vključno z mesecem novembrom, ne bo več motenj s plačilom.

Stanovanjski sklad RS je na podlagi prejetega e-dopisa, dne 15.10.2015, odgovoril, da je sprejel odločitev, da se prošnji za odlog deložacije ugodi, in sicer za dobo enega meseca, to je do 16.11.2015. Hkrati smo ju pozvali, da morajo biti do 11.11.2015 poravnani vsi stroški iz naslova najemnega razmerja, (glavnica iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov), pripadajoče zakonske zamudne obresti, izračunane na dan plačila dolga, vse sodne stroške vključno s stroški izvršitelja in seveda redne tekoče mesečne obveznosti. V kolikor bi poravnala celoten dolg iz naslova najemnega razmerja do 11.11.2015, se izvršilno dejanje (deložacija) odloži za toliko časa, dokler bodo poravnane vse obveznosti iz naslova uporabnine in obratovalnih stroškov, v nasprotnem primeru se bo deložacija realizirala. Svetovali smo jima, da v kolikor celotnega dolga ne bosta poravnala do 11.11.2015, da v izogib dodatnim stroškom, ki bi nastali z izvršilnim dejanjem izpraznitve stanovanja s strani izvršitelja, stanovanje predata prostovoljno, praznega oseb in stvari, našemu pooblaščenemu upravniku najpozneje do 13.11.2015.

Dne 12.11.2015 je Stanovanjski sklad RS s strani uporabnika prejel e-mail, v katerem je sporočil, da se v Krambergerjevem skladu ni nabralo dovolj denarja, da bi lahko v celoti poplačali dolg. Predlagal je dogovor, ki bo po njegovem izhajal iz čistih in suhoparnih, a neizpodbitnih dejstev, da vztrajamo na izselitvi do 16.11.2015 ali da sklenemo dogovor, in sicer bi lahko takoj nakazali 500 eur, v mesecu decembru in januarju pa bi plačali redni obrok po položnici. Od februarja dalje, ko bo imel redni dohodek, pa bi si dal direktno obremeniti na TRR, 450 eur mesečno. V sporočilu je pripisal, da prosi, v kolikor bi na izselitvi vztrajali, da se le-ta podaljša do 20.11.2015, ker ima 16.11.2015 rojstni dan. Dejstvo ob tem je, da uporabnika od preložitve deložacije (15.10.2015) nista poravnala nobene tekoče položnice niti dolga za nazaj. A na podlagi ponovne prošnje je Stanovanjski sklad RS še enkrat prisluhnil uporabnikoma in jima, še zadnjič, omogočil odlog deložacije. Glede na pisanje uporabnika, v katerem prosi, da se deložacija preloži do 20.11.2015 pa je šel še dlje in sicer je deložacijo podaljšal za en mesec, to je do 20.12.2015.

Pozvali smo ju, da morajo biti do 20.12.2015 poravnani vsi stroški iz naslova najemnega razmerja (glavnica iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov), pripadajoče zakonske zamudne obresti, izračunane na dan plačila dolga, vse sodne stroške vključno s stroški izvršitelja in seveda redne tekoče mesečne obveznosti. V kolikor bosta poravnala celoten dolg iz naslova najemnega razmerja do 20.12.2015, se izvršilno dejanje (deložacija) odloži za toliko časa, dokler bodo poravnane vse obveznosti iz naslova uporabnine in obratovalnih stroškov, v nasprotnem primeru se bo deložacija realizirala. V primeru, da celotnega dolga ne bosta poravnala do 20.12.2015, smo jima svetovali, da v izogib dodatnim stroškom, ki bi nastali z izvršilnim dejanjem izpraznitve stanovanja s strani izvršitelja, stanovanje predata prostovoljno, praznega oseb in stvari, našemu pooblaščenemu upravniku, najpozneje do 18.12.2015. To namero bi morala sporočiti našemu pooblaščenemu upravniku in izvršitelju najmanj teden dni pred na novo razpisano deložacijo. V dopisu smo pripomnili, da je to res zadnja priložnost, da poravnata obveznosti in se deložacija odloži.

V pogovoru s pooblaščenim upravnikom, je bilo ugotovljeno, da uporabnika, do današnjega dne 25.11.2015 še vedno nista poravnala prav nobene svoje obveznosti, tudi 500 eur ne, kar sta zatrdila v dopisu, da bosta storila. Hkrati je bilo tudi ugotovljeno, da uporabnika nista upravičena do subvencionirane najemnine.

Prosimo, da zaradi neutemeljenosti navedb v članku izvedete objavo pojasnila na način kot je to določeno z Zakonom o medijih in s tem zagotovite celovito in korektno obveščanje javnosti.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS

mag. črtomir Remec
direktor

Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy paid course free download
download lenevo firmware
Free Download WordPress Themes
download udemy paid course for free

Preberite tudi

26. maj 2022

Sejem Zveze društev upokojencev Slovenije – Dnevi medgeneracijskega sožitja

Na vabilo Zveze društev upokojencev Slovenije se je Stanovanjski sklad RS z JAVNO NAJEMNO ...
25. maj 2022

V Slovenj Gradcu slovesna otvoritev 67 novih najemnih stanovanj

V Slovenj Gradcu so danes slovesno odprli tri nove objekte, v katerih bodo nov dom dobile ...
18. maj 2022

Naložbe v projekte energetsko učinkovitih obnov dostopnih stanovanj/stavb v Sloveniji.

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je dne 10. 5. 2022, organiziral strokovno okroglo mizo, ...
11. maj 2022

Stanje na trgu nepremičnin – 39. finančna konferenca

V Portorožu je te dni potekala 39. finančna konferenca. Na njej se je mudil tudi ...