Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Rezultati ankete med najemniki stanovanj Stanovanjskega sklada RS

04. februar 2021

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju: Sklad) poleg oddajanja stanovanj v neprofitni najem v sodelovanju z občinami in njihovimi javnimi skladi, kot dodaten način reševanja stanovanjskega vprašanja z najemom, že od leta 2011 ponuja najem stanovanja – tržni javni najem. Stanovanja za ta namen Sklad pridobiva z nakupi na trgu oziroma z lastno gradnjo in jih oddaja z javnim razpisom v dolgoročni najem po načelu stroškovne najemnine na območju celotne Slovenije.

 

V želji po preveritvi stanja o zadovoljstvu najemnikov skladovih stanovanj vključenih v tržni javni najem je Sklad v mesecu decembru 2020 objavili anonimno anketo v elektronski obliki in povezavo do ankete posredovali na elektronske naslove najemnikov skladovih stanovanj. Povezava do spletne Ankete o zadovoljstvu najemnikov stanovanj Stanovanjskega sklada RS je bila posredovana 659 najemnikom stanovanj, ki jih oddaja Sklad. V mesecu dni, to je od  09.12.2020 do 31.12.2020, je na anketo odgovorilo 478 najemnikov oziroma 72 % za izpolnitev zaprošenih najemnikov Skladovih stanovanj.

 

Najbolj pogosti načini seznanitve o ponudbi za najem stanovanja so spletna stran Sklada in informacije od znancev, sorodnikov in prijateljev ter internet. Glavni razlogi za oddajo prijave za najem stanovanja v lasti Sklada so najem za nedoločen čas, varen najem in zaupanja vreden najemodajalec. 70 % anketiranih se je na razpis prijavilo z elektronsko prijavo, 30 % pa s tiskano verzijo. Vpliv na odločitev o najemu stanovanja ima možnost ogleda stanovanja, saj je 77 %  anketirancev odgovorilo, da je na njihovo odločitev za najem stanovanja vplivala možnost ogleda vzorčnih stanovanj.

 

Velika večina oziroma 96 % anketiranih najemnikov Skladovih stanovanj bi v primeru enake višine najemnine stanovanje najela preko Stanovanjskega sklada RS.  77 % anketiranih najemnikov je že imelo potrebo po vzdrževalnih delih v najemnem stanovanju, od tega se jih je 75 % za pomoč obrnilo na Sklad. S pomočjo Sklada pri vzdrževalnih delih v stanovanju je zadovoljnih 78 % anketiranih najemnikov, ki so že imeli potrebo po vzdrževalnih delih. Največje zadovoljstvo najemnikov stanovanj s celotnim postopkom najema stanovanja preko Sklada je bilo izraženo za odzivnost in način obveščanja o izboru najemnikov ter s pomočjo pri oddaji prijave in načinu izvedbe podpisa pogodbe.

 

Glede bivanja v najemnem stanovanju je v povprečju 90 % anketiranih najemnikov zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z lokacijo objekta, lego stanovanja in velikostjo stanovanja. Najnižje zadovoljstvo so anketirani najemniki izrazili za stroške obratovanja.

 

Dobra polovica oziroma 58 % anketiranih najemnikov namerava v najemnem stanovanju v lasti Sklada bivati trajno, najmanj oziroma 7 % pa jih namerava bivati do 5 let. 87 % anketiranih najemnikov je s preteklimi izkušnjami s Skladom zelo zadovoljnih oziroma zadovoljnih s podporo in informacijami, ki jih prejemajo od Sklada,  s prepoznavnostjo Sklada in ponudbo s strani Sklada. 93 % anketiranih najemnikov je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih s preglednostjo spletne strani SSRS in 90 % z njeno varnostjo. Spletno stran Sklada redno obiskuje 49 % anketiranih najemnikov, 30 % pa spletno stran Sklada obišče občasno. Druge spletne strani redno obiskuje 62 %, 27 % pa občasno in sicer v največjem deležu do 10 spletnih strani. 92 % anketiranih najemnikov meni, da je SSRS zaupanja vredna organizacija in podatke uporablja varno in ščiti zasebnost uporabnikov.

 

Veliko zaupanje v Stanovanjski sklad RS kot najemodajalca so najemniki izrazili s 93 %; menili so, da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen. 66 % anketiranih najemnikov hkrati meni, da najem stanovanja na prostem trgu v Sloveniji ni predvidljiv, ni varen in ni urejen.

 

Glede na velik odziv na anketo in analizo odgovorov lahko povzamemo, da so najemniki stanovanj, katerih najemodajalec je Stanovanjski sklad RS, s postopki in najemom stanovanj zadovoljni. Veliko zaupanje v Sklad se odraža v velikem deležu odločitev, da bi najemniki v primeru enake višine najemnine stanovanje najeli preko Stanovanjskega sklada RS ter da je najem stanovanja preko Stanovanjskega sklada RS predvidljiv, varen in urejen.

 

Stanovanjski sklad RS bo tudi v prihodnje intenzivno izvajal aktivnosti za povečanje števila najemnih stanovanj in ohranjanje zadovoljstva najemnikov in prepoznavnosti Stanovanjskega sklada RS kot najemodajalca stanovanj v dolgoročni najem.

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course
download huawei firmware
Free Download WordPress Themes
udemy free download

Preberite tudi

11. februar 2021

Izbor najemnikov stanovanj z dne 11.2.2021

Stanovanjski sklad RS je dne 11.2.2021 izvedel izbor najemnikov stanovanj, ki so prijave ...
04. februar 2021

Rezultati ankete med najemniki stanovanj Stanovanjskega sklada RS

Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju: Sklad) poleg oddajanja stanovanj v neprofitni najem ...
01. februar 2021

Podpis dogovora o sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih stanovanj v Kopru

SSRS in JSS MOK sta danes podpisala dogovor o sodelovanju pri izgradnji javnih najemnih ...
29. januar 2021

Sodelovanje na EU projektu – pametne finance za pametno gradnjo

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju Sklad) je bil v letu ...