novice

24. julij 2015

Sporočilo za javnost


Rezultati 11. izbora kupcev in ogledi stanovanj

V okviru Javnega razpisa za prodajo stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu, smo izvedli 11. izbor kupcev, na katerem smo obravnavali 14 prijav. Prodanih je bilo 12 stanovanj: 7 v sklopu F4 in 5 v sklopu F5.1.
Dne 29.7.2015 bodo omogočeni ogledi prostih stanovanj pred oddajo prijav za 12. izbor . Ogledi bodo potekali med 8.00 in 17.00 uro. Zainteresirane kupce prosimo, da se za ogled pravočasno, najkasneje do vključno nedelje, 26.7.2015, predhodno najavijo po elektronski pošti na naslov ssrsinfo@ssrs.si, v katerem navedejo oznake stanovanj, ki si jih želijo ogledati in okvirno uro ogleda. Za nemoteno izvedbo in zagotovitev možnosti ogleda čim večjemu številu potencialnih kupcev, si bo posamezen kupec lahko ogledal največ 3 različna stanovanja.
Prijave za nakup prostih stanovanj bo možno oddati med 31.7.2015 in 17.8.2015, 12. izbor kupcev pa bo potekal 20.8.2015. Najpomembnejša prednost je še vedno datum oddaje prijave in plačilo zneska za resnost ponudbe.

Dne 23.7.2015 je prav tako potekal nov izbor najemnikov, v katerem je bilo oddanih 6 stanovanj: dve na Jesenicah, dve v Vipavi, eno v Kranju in eno stanovanje v Borovnici. Nov termin zbiranja prijav je od 24.7.2015 do 17.8.2015, izbor pa bo potekal 20.8.2015.

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi