novice

15. september 2015

Sporočilo za javnost


Štirinajsto odpiranje ponudb po javnem pozivu za nakup stanovanj

Datum: 11. september 2015

**USPEŠNA ODDAJA KUPLJENIH STANOVANJ**

**Javni poziv za nakup stanovanj**

Stanovanjski sklad RS je v mesecu maju 2012 objavil Javni poziv za nakup stanovanj. Za štirinajsto odpiranje nismo prejeli novih ponudb. Sklad je do sedaj v okviru tega razpisa kupil stanovanja na 14 lokacijah, od tega je zaradi velikega interesa in posledično razširjene ponudbe prostih še 14 stanovanj na 6 lokacijah. Vsa ponudba prostih stanovanj za najem za nedoločen čas z ugodno mesečno najemnino je dostopna pod rubriko Oddaja stanovanj.

**Sklad obvešča vse zainteresirane ponudnike, tako fizične kot pravne osebe, da bo naslednje odpiranje ponudb potekalo 11.12.2015.**

Javni poziv bo odprt skladno s Poslovno politiko SSRS 2012-2016 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, o čemer bo Sklad obveščal javnost preko svoje spletne strani.

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi