novice

17. december 2014

Sporočilo za javnost


Enajsto odpiranje ponudb po javnem pozivu za nakup stanovanj

**USPEŠNA ODDAJA KUPLJENIH STANOVANJ**

Javni poziv za nakup stanovanj

Stanovanjski sklad RS je v mesecu maju 2012 objavil Javni poziv za nakup stanovanj. Za enajsto odpiranje nismo prejeli novih ponudb. Sklad je do sedaj v okviru tega razpisa kupil stanovanja na 14 lokacijah, od tega je zaradi velikega interesa in posledično razširjene ponudbe prostih še 11 stanovanj na 5 lokacijah. Vsa ponudba prostih stanovanj za najem za nedoločen čas z ugodno mesečno najemnino je dostopna pod rubriko Oddaja stanovanj.

Sklad obvešča vse zainteresirane ponudnike, tako fizične kot pravne osebe, da bo naslednje odpiranje ponudb potekalo 13.3.2015.

Javni poziv bo odprt skladno s Poslovno politiko SSRS 2012-2016 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev, o čemer bo Sklad obveščal javnost preko svoje spletne strani.


Preberite tudi