novice

04. februar 2019

Stanovanjski sklad RS odstopil od pogodbe z družbo Rafael d.o.o. zaradi njihovih kršitev in neizpolnjevanja pogodbeno prevzetih obveznosti


Sporočilo za javnost
ponedeljek, 4. februar 2019

 

Stanovanjski sklad RS odstopil od pogodbe z družbo Rafael d.o.o. zaradi njihovih kršitev in neizpolnjevanja pogodbeno prevzetih obveznosti

»Stanovanjski sklad RS je bil, zaradi zaščite svojih interesov, prisiljen odstopiti od gradbene pogodbe z družbo Rafael, d. o. o. iz Sevnice. Izvajalec, ki smo ga izbrali na javnem razpisu, je grobo kršil in ni izpolnjeval pogodbeno prevzetih obveznosti, zaradi česar je prišlo tudi do popolnega zastoja del pri izvedbi zemeljskih del in varovanja gradbene jame na projektu Novo Brdo E2 in E3 v Ljubljani,« je povedal mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

 

Ob tem je bil Stanovanjski sklad RS primoran tudi sprožiti postopek za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del. »Sporazumnega dogovora z izvajalcem nismo mogli skleniti. Njihovi predlogi in izsiljevanje so bili nesprejemljivi, saj bi to posledično lahko ogrozilo realizacijo in izvedbo celotnega projekta izgradnje javnih najemnih stanovanj na lokaciji Novo Brdo,« je pojasnil Remec. Pri tem se je tudi izkazalo, da izvajalec ni imel nobenega namena, da bi dela opravil vsaj v določenem razumnem dodatnem roku, saj je gradbišče že vsaj mesec dni popolnoma opuščeno in se na njem ne izvajajo nobena dela več.

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, bo v naslednji dneh ocenil škodo, ki jo je posledično utrpel, povračilo le-te pa bo od izvajalca tudi v celoti uveljavljal.

 

Več informacij:

telefonska številka: 01 471 05 07

e-pošta: tajnistvo@ssrs.si


Preberite tudi