novice

14. november 2019

Vlada RS je povečala namensko premoženje Stanovanjskega sklada RS za nakup prvega paketa zemljišč od DUTB


Sporočilo za javnost

 

Stanovanjski sklad RS in DUTB sta 24. oktobra 2019 podpisala tri prodajne pogodbe za prenos zemljišč v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu. Vlada RS je na predlog Stanovanjskega sklada RS na današnji seji za potrebe plačila kupnin in davkov po predmetnih pogodbah povečala namensko premoženje Stanovanjskega sklada RS v višini 12.279.450,50 evrov.

Stanovanjski sklad RS in DUTB sta 24. oktobra 2019 podpisala tri prodajne pogodbe za nakup zemljišč v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu in s tem uresničila sklep Vlade RS z dne 13. junija 2019. Na zemljiščih je po trenutnih načrtih predvidena izgradnja skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. Ker Stanovanjski sklad RS za izvedbo sklepa Vlade RS in nakupe zemljišč ni imel zagotovljenih finančnih sredstev je zaprosil Vlado RS za povečanje namenskega premoženja.

Vlada RS je na današnji seji za potrebe plačila kupnin in davkov po predmetnih pogodbah povečala namensko premoženje Stanovanjskega sklada RS v celotnem predlaganem znesku, in sicer v višini 12.279.450,50 evrov.

klad bo v roku 90 dni od sklenitve prodajnih pogodb in izpolnitvi odložnih pogojev v pogodbah, izvedel plačila obveznosti po prodajnih pogodbah.

Lokacija Projekt Kupnina v €

brez davka

DDV / DPN Davki v € Kupnina v € skupaj z DDV/DPN
Ljubljana Glince 8.321.252,49 € DDV – 22% 1.830.675,55 € 10.151.928,04 €
Ljubljana Glince 578.747,51 € DPN – 2% 11.574,95 € 590.322,46 €
Novo mesto Brod Drage 820.000,00 € DDV – 22% 180.400,00 € 1.000.400,00 €
Nova Gorica Rožna Dolina 440.000,00 € DDV – 22% 96.800,00 € 536.800,00 €
Skupaj    10.160.000,00 €     12.279.450,50 €

Tabela: podatki o obveznostih po vseh treh prodajnih pogodbah, vir: SSRS

 


Preberite tudi