novice

27. marec 2019

ŽIVI LABORATORIJ – projekt HAPPEN (OBZORJE 2020)


V prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada ( v nadaljevanju SSRS) je potekal Živi Laboratorij, katerega rdeča nit je bila samooskrba z elektriko iz sonca pri prenovi večstanovanjskih stavb.

Na dogodku, ki sta ga organizirala GI ZRMK in SSRS so sodelovali še predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in prostor in izvajalec postavitve prve PV elektrarne na večstanovanjski stavbi na Jesenicah.

Med udeleženci oz. slušatelji so bili predstavniki NS PIZ, stanovanjskih skladov in drugih subjektov, ki se ukvarjajo z oddajo neprofitnih najemnih stanovanj, nekateri upravniki večstanovanjskih stavb ter predstavnik etažnih lastnikov udeleženih v projektu na Jesenicah.

 

V okviru dogodka je SSRS predstavil svoje aktivnosti na področju trajnostne gradnje ter doseganja ciljev učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (URE in OVE). Predstavil je tudi svojo pestro paleto projektih aktivnosti in svoje izkušnje ter predloge iz naslova sodelovanja v vlogi etažnega lastnika  pri projektu postavitve prve PV elektrarne na večstanovanjski stavbi na Jesenicah. GI ZRMK je predstavil projekt HAPPEN in bogate izkušnje s področja URE in OVE. Zlasti je izpostavil, da si je Slovenija zastavila ambiciozne cilje tudi pri povečanju deleža rabe OVE do leta 2020 – 25 %. Spodbujanje samooskrbe z električno energijo je eden od pomembnih ukrepov, ki ga je država podprla s sprejemom Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov in z nepovratnimi finančnimi spodbudami Eko sklada, j. s.

Predstavnika ministrstev sta predstavila okvire relevantne  zakonodaje za tovrstne projekte, predstavnik izvajalca postavitve prve PV elektrarne na večstanovanjski stavbi na Jesenicah pa potek, okvire in dobre prakse iz prvega projekta.

 

Stanovanjski skladi in upravniki večstanovanjskih stavb, ter strokovne institucije so skupaj s ponudniki sončnih elektrarn lahko pomemben člen pri pripravi naložb za izkoriščanje OVE v večstanovanjskem sektorju, kar se je pokazalo tudi v živahni razpravi, v okviru katere je bilo zlasti izpostavljeno, da zakonodaja trenutno tistim lastnikom nepremičnin v večstanovanjskih stavbah, ki oddajajo nepremičnine v najem ne daje možnosti, da bi se njihova vlaganja odrazila v najemnih razmerjih, kar pa bo lahko urejeno le s spremembo stanovanjske zakonodaje.

Slednje so vzeli na znanje tudi prisotni predstavniki iz ministrstev.

 

 


Preberite tudi