Novinarska vprašanja

08. oktober 2019

Novinarska vprašanja – Delo

pripojitev hčerinskih družb na SSRS

Novinarsko vprašanje:

Pozdravljeni, ali drži informacija, da se pripravljate na priključitev Stanovanjskega podjetja Ravne in podjetja Spekter iz Trbovelj k Stanovanjskemu skladu RS? Kaj bo takšna odločitev pomenila za zaposlene v obeh podjetjih in kaj za stanovanjski fond, s katerim upravljata?

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovani, vezano na vaše novinarsko vprašanje vam podajamo naslednji odgovor:

Vlada RS je kot ustanovitelj Stanovanjskega sklada RS v letu 2018 sprejela sklep s katerim je Stanovanjskemu skladu RS naložila pripojitev hčerinskih družb Stanovanjsko podjetje d.o.o. in Spekter d.o.o.. V preteklem tednu je Vlada RS za pomoč in koordinacijo pri izvedbi pripojitve predmetnih kapitalskih naložb ustanovila Medresorsko delovno skupino in v njo imenovala njene člane iz več ministerstev. Na kakšen način bo izvedena pripojitev še ni dorečeno, zato o pomenu pripojitve za zaposlene v obeh družbah in za stanovanjski fond še ni mogoče podati informacij.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi