Novinarska vprašanja

22. november 2019

Novinarska vprašanja – Finance

nakup novih stanovanj za javni najem v Kočevju

Spoštovani, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

Ali so stanovanja že zgrajena – če ne, kdaj bodo in v kateri fazi je gradnja?

Stanovanja, ki jih Stanovanjski sklad RS kupuje od GH Holding d.d., še niso zgrajena, in bodo skladno s pogodbo dokončana najkasneje do 30.06.2021.

 

Iz številk, ki ste jih objavili na spletni strani izhaja, da ste za kvadratni meter stanovanja plačali okoli 1.700 evrov na kvadratni meter. Zadnje poročilo Geodetske uprave pravi, da je povprečna cena rabljenega stanovanja v Kočevju manj kot tisoč evrov. Tudi iz objavljenih oglasov za novogradnje v Kočevju je razvidno, da prodajalci oglašujejo cene, ki so na kvadratni meter nižje od cene, ki ste jo plačali vi. Kako pojasnjujete te razlike, ali ocenjujete, da je nakup racionalen?

Stanovanja v Kočevju so bila kupljena od investitorja GH holding na podlagi njegove vloge oddane na Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo stanovanj, ki je javno objavljen javni poziv, dostopen vsem pravnim in fizičnim osebam.

Kot je razvidno iz samega poziva, je cena v občinah (ki niso mestne občine, npr. v konkretnem primeru) za m2 neto stanovanjske površine lahko največ 1.380,00 EUR/m2. v konkretnem primeru je bila cena za stanovanja 1.380,00 EUR/m2 neto stanovanjske površine za posamezno parkirno mesto v garaži pa 8.500,00. Nepokrita parkirna mesta na nivoju terena pa so zajeta v ceno posameznega stanovanja in se jih ne plačuje posebej.

Cen stanovanj v Kočevju ne moremo komentirati, lahko pa vam sporočimo, da je cena do 1.380,00 EUR /m2 ustrezna za novozgrajen objekt, ki dosega najmanj energetski razred B1 in je zgrajen skladno z vsemi zahtevami Stanovanjskega sklada RS.

 

Kdaj boste stanovanja oddali in kakšno najemnino (v povprečju) za Kočevje pričakujete?

Sklep o višini najemnine bo sprejet po prevzemu stanovanj in njihovi vključitvi v takrat javni razpis, skladno s takrat veljavno zakonodajo in splošnimi akti Stanovanjskega sklada RS.

 

Sklad je stanovanja že plačal, oziroma, kdaj jih bo?

Stanovanjski sklad RS bo celotno kupnino za stanovanja poravnal, ko bodo le ta dokončana, izveden prenos lastninske pravice, odpravljene vse očitne napake in izstavljene ustrezne garancije za čas posameznih garancijskih rokov. Kupnina bo torej predvideno poravnana v drugi polovici leta 2021 oziroma prej če bodo stanovanja dokončana prej.

 

Pišete, da bo sklad »celotno kupnino za stanovanja poravnal, ko bodo le ta dokončana…«. Ali to pomeni, da je kupnino delno že poravnal, oziroma v kakšni dinamiki bodo potekala plačila ter v kakšnih zneskih?

Stanovanjski sklad RS bo kupnino poravnal, ko bodo stanovanja dokončana in prevzeta (opravljena primopredaja). Do takrat plačila kupnine ni (niti delnega niti celotnega).

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi