Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Časnik Finance

21. julij 2021
GRADBENA DOVOLJENJA ZA VEČSTANOVANJSKE OBJEKTE

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

Statistični urad je junija zabeležil mesečni padec izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe, kar je prvi junijski padec števila gradbenih dovoljenj od leta 2015. Prav tako je letošnje junijsko število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe najnižje od leta 2015. Zanima me kako vi komentirate ta padec števila gradbenih dovoljenj?  Ali gre za naključje ali so za tem kakšni konkretni vzroki? Ali lahko govorimo o začetku padca investicijskega cikla v stanovanjsko gradnjo?

Priprava podlag in dokumentacij za izdajo gradbenih dovoljenj in samo izdajanje gradbenih dovoljenj  je dolgotrajnejši proces in ne le upravni postopek samega pridobivanja dovoljenj. Čeprav število gradbenih dovoljenje ne odraža obsega gradenj na določenem območju, se lahko iz števila izdanih gradbenih dovoljenj za stanovanjske gradnje sklepa na naravo razvoja določenega območja in potrebe urejanja bivanja. Če v določeni prostorski enoti tako več let zapored izdajajo samo gradbena dovoljenja za stanovanjsko gradnjo ali teh ni izdajajo, lahko to vpliva na bivanjsko/delovno naravo območja, število delovnih mest na delovno aktivnega prebivalca, gospodarsko razvitost itd. Dejstvo, da je statistično zaznan padec je predpostavljamo povezano bistveno z ukrepi COVID-19, stanjem na investicijskem trgu, omejenemu financiranju stanovanjskih gradenj, negotovosti na področju zaposlovanja (več brezposelnih, na čakanju oz. prejemnikov finančnih pomoči države) in zmanjšanemu številu  priprav dokumentacij za gradnjo, pa tudi manj dogajanj na področju priprave prostorskih aktov s strani lokalnih skupnosti. Investicijski ciklusi na področju stanovanjske gradnje so se v preteklem letu očitno zmanjšali ponekod pa celo ustavili.

Prav tako opažamo v letu 2021 hitrejše rasti cen za gradbena dela. Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala) izkazujejo v prvem poletju leta 2021 rast od 9%, kar zagotovo vpliva na število in razvoj investicij stanovanjske gradnje zasebnih investitorjev kot tudi javnih naročnikov.

Koliko gradbenih dovoljenje za gradnjo javnih najemnih stanovanj ste letos vložili oziroma prejeli na vašem skladu?

Stanovanjski sklad RS ne izdaja gradbenih dovoljenj. Vezano na lastne investicijske projekte pa je v omenjenem obdobju Sklad prejel izdana gradbena dovoljenja za večstanovanjske objekte na lokacijah:

DOLGI MOST, LJUBLJANA – pravnomočno marec 2021 in NAD DOLINSKO 3 – Blok 2, KOPER – pravnomočno januar 2021, NAD DOLINSKO 3 – Blok 1, KOPER – vloženo GD december 2020

Koliko gradbenih dovoljenj ste po letih dobili od leta 2015?

Vezano na lastne investicijske projekte je Sklad v omenjenem obdobju Sklad prejel izdana gradbena dovoljenja za večstanovanjske objekte na lokacijah:

NOVO BRDO E2 in E3, LJUBLJANA – pravnomočno GD junij 2018 (vloženo februar 2018), GERBIČEVA, LJUBLJANA – pravnomočno julij 2019 (vloženo december 2018), POD PEKRSKO GORCO – Faza 1 in Faza 2, MARIBOR – pravnomočno oktober 2019 (vloženo  december 2018, integralni postopek), DOLGI MOST, LJUBLJANA – pravnomočno marec 2021 (vloženo julij 2020), NAD DOLINSKO 3 – Blok 2, KOPER – pravnomočno januar 2021 (vloženo avgust 2019)

Koliko gradbenih dovoljenj boste vložili do konca tega kleta in za katere projekte?

Sklad bo v letih 2021 in 2022 predvidoma vložil vloge za pridobitev GD v lastnih investicijskih projektih na lokacijah  PODBREZNIK NOVO MESTO, PARTIZAN JESENICE, OB SAVI KRANJ 1. FAZA, LUKOVICA.

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA