Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Delo

15. september 2020
Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS po Sloveniji

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec je na otvoritvi dveh novih stanovanjskih stolpičev na Koroškem izjavil, da bo sklad do leta 2023 zagotovil 2.144 novih najemnih stanovanj (vrednost projektov 286 milijonov evrov). Lepo prosimo za podatke, kje vse bo sklad gradil oz. ta čas že gradi omenjena stanovanja, koliko jih bi na posamezni lokaciji ter ali jih bo gradil sam, v sodelovanju z zasebniki ali občinami. Ne primer:

Vile Homški park, 20 stanovanj, 1,8 milijona evrov (odkup od zasebnih investitorjev), lokacija Slovenj Gradec

Ozare, 40 stanovanj, odkup od zasebnih investitorjev, vrednost _____, lokacija Slovenj Gradec

Mežica, 19 stanovanj, obnova zapuščenega hotela ….

Pod Pekrsko gorco, 400 stanovanj do marca 2022,

Novo Pobrežje, 450 stanovanj, začetek 2022, zaključek 2024, vrednost projekta _____

 

Odgovor na novinarska vprašanja:

Spoštovana, v nadaljevanju vam posredujemo odgovore na vaša novinarska vprašanja.

Načrtovani projekti in projekti, ki jih izvaja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad:

Lastna gradnja:

Ocenjena investicijska vrednost upošteva stroške: zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, izvedbe GOI del, rezervacij za izboljšave, opreme vključno z nepredvidenimi deli ter stroške financiranja, kot to zahteva veljavna zakonodaja oz. bančna metodologija za izračun investicij.

Pravno opozorilo:

Podatki v odgovoru Stanovanjskega sklada RS so pripravljeni na podlagi poslovnih odločitev, predvidevanj in načrtovanj poteka ter ugotovljene stopnje razvoja posamezne investicije (projekta) v času priprave odgovora. Pri investicijah v začetnih razvojnih fazah (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in pred začetkom gradnje) lahko pride do sprememb v nadaljnjih fazah razvoja, ki bistveno vplivajo na samo investicijo oziroma njen potek (kot npr.: spremembe  števila, razporeditve in načina izgradnje stanovanj, spremembe investicijskih vrednost, časovnega poteka investicije in drugih okoliščin) ali do nastopa zakonskih sprememb in dopolnitev,  uveljavitve nove zakonodaje ter nastopa drugih objektivnih okoliščin. Prav tako na časovno in finančno realizacijo načrtov lastnih investicij Sklada vplivajo posamezne aktivnosti in dejanja, na katere Sklad nima neposrednega vpliva in razen ustrezno pripravljenih projektov, dokumentacij ter dosledne izvedbe svojih obveznosti, zunanjih in poslovnih tveganj ne more izključiti (kot so npr.: dolgotrajen postopek za sprejem in spreminjanje ter dopolnjevanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov, komunalna in prometna ureditev območij za gradnjo s strani občin, pridobivanje upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov, postopki javnega naročanja, dolgi postopki odločanja v revizijskih postopkih na Državni revizijski komisiji pri izvedbi javnih naročil, tveganja iz naslova izvedbe del kot so morebitni stečaji izvajalcev in podobno). V predstavljenih podatkih prav tako ni upoštevan morebitni nadaljnji vpliv zakonodaje in ukrepov vezanih na pojav Covid-19 na potek lastnih investicij do konca leta 2020 in naprej, ker ni znan in ga ni mogoče zanesljivo predvideti, prav tako niso upoštevane z zakonom podane možnosti podaljšanja rokov za čas epidemije (91. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)).

 

Programi sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše:

Sklad bo skupaj z občinami in drugimi prosilci zagotovil skupno do 652 javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot za starejše, kot sledi:

 

Javna najemna stanovanja: z modelom posojila in soinvestitorstva – v lasti občin bo 521 stanovanj in v lasti Sklada 58 stanovanj:

  • s projekti, ki so trenutno v gradnji: Novo Brdo E1, Ljubljana (174 stanovanj); Dečkovo naselje, Celje (128 stanovanj); Spodnja Kostrivnica, Rogaška Slatina (10 stanovanj);
  • s projekti, ki so trenutno v pripravi, pred odobritvijo: Braslovče (4 stanovanja), Zreče (6 stanovanj), Slovenske Konjice (11 stanovanj), Nad Dolinsko 3, Koper (90 stanovanj), Rakova Jelša, Ljubljana (156 stanovanj);

Stanovanjske enote za starejše: z modelom posojila in soinvestitorstva – v lasti prosilcev bo 43 stanovanj, v lasti Sklada bo 30 stanovanj:

  • s projekti, ki so trenutno v gradnji: Dečkovo naselje, Celje (14 stanovanj); Krško (29 stanovanj);
  • s projekti, ki so trenutno v pripravi, pred odobritvijo: Šmarje pri Jelšah (30 stanovanj).

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč:

Javna najemna stanovanja Sklad pridobiva tudi preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč, kjer bo  pridobil 356 stanovanj po celotni Sloveniji (60 v Slovenj Gradcu + 27 oskrbovanih, 76 v Kočevju, 10 v Lenartu, 31 v Slovenski Bistrici, 10 v Radencih, 24 v Mozirju, 24 v Pesnici pri Mariboru, 10 v Gornji Radgoni, 19 v Mežici, 2 v Sv. Ani v Slov. Goricah, 30 v Črnomlju, 27 v Murski Soboti, 6 v Brežicah. Zadnje lokacije, kjer smo pridobili stanovanja so v Mozirju, Lenartu, Sv. Ani v Slov. Goricah, Radencih, Gornji Radgoni in Slovenj Gradcu v kratkem pa bodo na voljo tudi stanovanja v Brežicah in Mežici.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica