Novinarska vprašanja

09. december 2019

Novinarska vprašanja – Delo

javna najemna stanovanja SSRS

Spoštovani,

Vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju posredujemo naše odgovore:

  1. Zanima me koliko javnih najemnih stanovanj bo v Ljubljani na voljo leta 2020 ?

SSRS ne razpolaga s podatkom koliko javnih najemnih stanovanj bo na voljo v prestolnici v letu 2020, saj ni pooblaščen za tako spremljanje in evidentiranje. Lahko vam podamo informacijo, da Stanovanjski sklad RS (SSRS) v letu 2020 ne bo zaključil nobenega projekta oziroma gradnje novih projektov oz. novih javnih najemnih stanovanj.  Tako bo imel v Ljubljani še vedno v lasti 125 novih stanovanj za stroškovni najem in 356  stanovanj, ki jih oddaja v neprofitni najem.

 

  1. Katere stanovanjske projekte boste na republiškem stanovanjskem skladu v Ljubljani začeli prihodnje leto in katere boste tudi dokončali ter koliko bo vseh teh stanovanj?

SSRS trenutno izvaja projekte gradnje novih najemnih stanovanj na dveh lokacijah v Ljubljani: Novo Brdo – 498 stanovanjskih enot in Skupnost za mlade Gerbičeva – 109 bivalnih enot za mlade. Zaključek projektov je predviden v letu 2021.

V teku je tudi priprava projekta na lokaciji Dolgi most v Ljubljani za pridobitev 40 stanovanjskih enot, s predvidenim zaključkom gradnje prav tako v letu 2021.

2a) Kdaj bodo vseljiva neprofitna stanovanja na Novem Brdu in koliko znaša ta največja investicija v stanovanjsko sosesko v Ljubljani?

Javna najemna stanovanja za stroškovni najem na lokaciji Novo Brdo (498) bodo predvidoma zaključena v letu 2021, vrednost investicije se ocenjuje na 90 mio EUR z DDV.

 

  1. V kateri fazi je pilotni projekt gradnje za mlade na Gerbičevi? Kaj vse predvideva ta projekt?

Projekt je v fazi gradnje, s predvidenim zaključkom gradnje v prvi polovici leta 2021.

Stanovanjski sklad RS bo na območju zemljišč predvidene soseske Skupnost za mlade Gerbičeva, gradil najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo. Na lokaciji v Ljubljani na Gerbičevi ulici (v območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana) bo v okviru pilotnega projekta, ki ga izvajamo na podlagi ReNSP15-25, nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva za pridobitev 109 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. Objekt bo etažnosti P+3, brez kleti in ga tvorijo stanovanjsko – bivanjske enote dveh tipologij: za enega ali za dva skupna uporabnika (dve enoti bosta celo za tri uporabnike). V objektu je predviden tudi Medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinjo z jedilnico ter dnevno sobo, pisarno in servisnimi prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij. Poleg tega so v pritličju umeščeni tudi skupni prostori, ki obsegajo večnamenski prostor in predavalnico, kuhinjo z jedilnico-družabni prostor, co-working, pisarno, elektro prostor in delavnico. S preprostimi funkcionalnimi rešitvami želimo načrtovanemu novemu objektu zagotoviti optimalno namembnost, uporabnikom visoko in ekonomično kakovost bivanja ter prostoru dodano ponudbo. Prizadevamo si, da bi razvejana zasnova omogočala oblikovanje bivalnih enot, prilagojenih potrebam mladostnikov, ki bi zagotavljala visoko mero zasebnosti ter omogočala tudi različne nivoje povezanosti v skupnost in njihovo kreativno sobivanje. Odlikovali naj bi jih prijetni pogledi v z zasebnostjo obdane zelene površine, ki bi omogočali tvorjenje različnih večjih skupnosti in učinkovito povezovanje skupnosti mladih.

 

  1. Koliko znaša ocenjena vrednost vseh začetih stanovanjskih projektov v prihodnjih dveh letih Ljubljani? Koliko bo stala gradnja stanovanj samo prihodnje leto?

Investicijske vrednosti predstavljenih projektov (Ljubljana – Novo Brdo, Gerbičeva in Dolgi most) so ocenjene na 105 mio EUR (z DDV).

Investicijski odhodki za predstavljene projekte v naslednjem letu (2020) so ocenjene na 51 mio EUR (z DDV).

 

  1. Koliko javnih najemnih stanovanj po vaši oceni primanjkuje v MOL in kje so po vašem menju rešitve?

Prosimo, da se za ažurne podatke obrnete na MOL (JSS MOL). Po podatkih Ankete 2018/2019 s katerimi razpolagamo pa naj bi bila v Mestni občini Ljubljana potreba po 4000 javnih najemnih stanovanjih, 270  drugih najemnih stanovanjih, 192 bivalnih enotah in 20 oskrbovanih stanovanjih.

 

  1. Koliko javnih najemnih stanovanj v prestolnici upravlja republiški stanovanjski sklad in koliko je vseh najemnikov teh stanovanj?

Podatek o št. stanovanj smo podali pri odgovoru na vprašanje 1.

 

  1. Koliko trenutno znaša stroškovna najmenina stanovanja (za kvadratni metev) v lasti republiškega sklada zdaj in koliko bi stala z novim stanovanjskim zakonom? Se bo z novo zakonodajostroškovna cena za najem sploh spremenila?

Na območju Ljubljane ima Stanovanjski sklad RS v oddaji 125 stanovanj po principu stroškovne najemnine. Povprečna najemnina znaša 6,9 EUR / m2 mesečno. Preračuna po novem stanovanjskem zakonu še nimamo, ker še niso na voljo vsi podatki in aplikacija. Po podatkih s katerimi razpolagamo (vir: gradivo osnutka zakona MOP) naj bi se najemnina spremenila v primeru iz neprofitne v stroškovno najemnino. Spremembe najemnine za oddajo stanovanj v stroškovni najem, zaradi nesprejete stanovanjske zakonodaje še ne moremo doreči.

 

  1. Ali obstaja strategija republiškega sklada  za nekaj let v naprej in kaj ta predvideva?

SSRS ima sprejeto poslovno politiko za obdobje do vključno 2020, ki je na voljo na spletni strani SSRS.

 

  1. Ali  bo republiški stanovanjski sklad morda v prihodnje še odkupoval ljubljanska zemljišča v lasti DUTB, ki so primerna za gradnjo stanovanj? Če da, kje in če ne zakaj ne?

Iz priloge sklepa Vlade RS z dne 13.6.2019 je razvidno, da naj bi obstajala možnost odkupa primernih nepremičnin od DUTB še na lokacijah: Vrhnika, Šmarje Koper, Ljubljana (Parmova, Rožna dolina in Podutik kamnolom) ter Zgornje Gameljne. Trenutno pa konkretni sklep Vlade RS, ki bi DUTB-ju in SSRS-ju nalagal prodajo – odkup nepremičnin še ni sprejet. Potekajo postopki preverjanja ustreznosti lokacij na strani SSRS.

 

  1. Ali je republiški sklad morda zainteresiran za odkup zemljišč v lasti DUTB na Parmovi? Če da, kje natančno in v kakšni izmeri? Koliko stanovanj bi lahko tam zgradili in kdaj?

Glejte odgovor pod št. 8. SSRS-ju razpoložljivi podatki za Parmovo: funkcionalna enota PE 1 velikosti 17.147M2  (DUTB v lasti del zemljišč v velikosti 12.909m2); OPPN predvideva gradnjo do 330 stanovanjskih enot v PE 1. Pod pogojem začetka aktivnosti na projektu v letu 2020, predvideni zaključek bi bil v letu 2025.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi