Novinarska vprašanja

13. januar 2020

Novinarska vprašanja Finance

stroški izgradnje novih stanovanjskih enot

Novinarska vprašanja

Pozdravljeni, nedavno smo pisali, da gradbinci (konkretno sta nam odgovorila Kolektor in Pomgrad) napovedujejo podražitev svojih storitev zaradi sprememb na področju minimalne plače (dvig in način obračuna).

https://www.finance.si/8956648/Kaj-vse-se-bo-letos-drazilo

V okviru tega me zanima, ali ste na Stanovanjskem skladu  seznanjeni s tem, da se obetajo podražitve, ter imate kakšne projekcije, kako bi to utegnilo vplivati na stroške izgradnje novih stanovanjskih enot. Torej tistega dela, kar še ni sklenjenih pogodb z izvajalci.

 

Odgovori na novinarska vprašanja

Spoštovani, Stanovanjski sklad RS na podlagi izvedenih javnih naročil in javnih naročil, ki se še zaključujejo ne more oceniti ali in če da koliko bi / bo vplivala podražitev storitev izvajalcev gradnje zaradi sprememb na področju minimalne plače (dvig in način obračuna), saj tega ne spremlja. Izpostavimo naj tudi, da izvajalci v svojih ponudbah pri oblikovanju cene storitev gradnje upoštevajo več faktorjev in področij, ne le navedenega, zato je z vidika naročnika nemogoče oceniti vpliv teh sprememb. Dejstvo pa je, da se z višanjem cen gradbenih storitev zmanjšuje količina stanovanj – kvadratnih metrov stanovanjske površine, ki jih je mogoče zagotoviti ob razpoložljivih finančnih virih. Posledično višje cene vplivajo tudi na višje najemnine.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi