Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

03. marec 2021
Kočevska rezidenca

 

Ali je sklad prodajalcu že nakazal kupnino za omenjana stanovanja?

Kupnina se skladno s podpisano prodajno pogodbo plačuje po obrokih, ko so izpolnjeni pogoji za plačilo posameznega obroka. Glede na to, da je objekt še v gradnji, Stanovanjski sklad RS pa odkupuje dokončana in vseljiva stanovanja, kupnina investitorju še ni bila nakazana.

 

Ali bo sklad stanovanja oddajal po tržni najemnini oz. kakšen bo sistem oddajanja?

Stanovanjski sklad RS bo stanovanja ponudil v stroškovni najem po stroškovni najemnini zainteresiranim najemnikom preko javnega razpisa takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za objavo razpisa oziroma bodo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in bodo stanovanja prevzeta s strani Stanovanjskega sklada RS.  Prednost pri najemu bodo imele na podlagi javnega razpisa mlade družine, družine z osnovnošolskimi otroki, družine, mladi in nato vsi ostali.


Preberite tudi

13. april 2021

Novinarska vprašanja – Dnevnik

STANOVANJA - ULICA IVANE KOBILICA, LJUBLJANA
31. marec 2021

Novinarska vprašanja – v Fokusu

NEPROFITNA STANOVANJA