Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Oštro.si

07. februar 2023
PODATKI O SSRS

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

Koliko stanovanj je SSRS zgradil od leta 1992 do konca leta 2022? Koliko stanovanj je SSRS zagotovil v tem obdobju? Na kakšen način?

Stanovanjski sklad RS ima za potrebe oddaje stanovanj v javni najem na voljo 4.928 stanovanj, od tega 3.069 stanovanj za oddajo v neprofitni najem in 1.859 stanovanj, ki jih sam oddaja v najem preko javnih razpisov.

Dodatno je Stanovanjski sklad RS za tržno prodajo od pridobitve mandata, odkar deluje kot nepremičninski Sklad, in sicer v letih od 2000 do 31. 12. 2021, za prodajo na trgu ponudil in prodal 2.920 stanovanj na različnih lokacijah po vsej Sloveniji.

Sklad je Stanovanja skozi zgodovino pridobil na različne načine in sicer: na podlagi Programov sofinanciranja in Javnih pozivov za nakupe od leta 2001 dalje, na podlagi prenosa rabljenih stanovanj iz Republike Slovenije na Sklad in z gradnjami v lastnih investicijskih projektih.

Podatki o našem poslovanju so javno na voljo na spletni strani www.ssrs.si, letna poročila so na voljo v zavihku o nas, poslovno poročilo, kjer so na voljo vsa s strani ustanovitelja potrjena letna poročila od leta 1992 do 2021, saj je bil Sklad ustanovljen in deluje že od 19. 10. 2019.

Naj spomnimo še na kronologijo našega delovanja, ki je na voljo na povezavi https://ssrs.si/wp-content/uploads/2022/05/Kronoloski-pregled-delovanja-in-aktivnosti-SSRS-v-letih-do-2021.pdf

Koliko stanovanj so v tem obdobju zgradili občinski stanovanjski skladi?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za vodenje takih evidenc in podatkov za celotno Slovenijo, sporočamo pa, da je Stanovanjski sklad RS doslej po svojih programih od leta 2001 sofinanciral izgradnjo 3.064 enot, od tega jih je v lasti Stanovanjskega sklada RS ostalo 1.112, v lasti občin pa 1.952,  v skupni vrednosti 123,8 mio EUR, od tega 86,7 mio EUR za soinvestitorstvo in 37,1 mio EUR za posojila. Predlagamo, da se obrnete na ministrstvo pristojno za stanovanjske zadeve. 141. člen SZ-1 določa pristojnosti države na stanovanjskem področju, in sicer: Država ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge:  ……vodi evidence, registre in statistične podlage za spremljanje in izvajanje stanovanjske politike,…….

Koliko občinskih stanovanjskih skladov je trenutno v Sloveniji?

Stanovanjski sklad RS ni pristojen za vodenje takih evidenc in podatkov. Podatki so razvidni iz ePRS pri AJPES.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE