Novinarska vprašanja

13. november 2019

Novinarska vprašanja – Radio tednik Ptuj

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč

Spoštovani, vezano na vaša vprašanja prejeta dne 8.11.2019 vam podajamo naslednje odgovore:

 

-s kolikšnimi sredstvi ste lani razpolagali za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj,

Za izvajanje Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj ter izvedbo nakupov od znanih prodajalcev je imel SSRS na razpolago od sprejema javnega poziva v letu 2017 skupno 30 milijonov evrov. Drugega finančnega vira za nakup nepremičnin nimamo, kot sredstva tega razpisa.

 

-koliko sredstev ste lani porabili in kaj ste uspeli pridobiti (koliko m2 zemljišč oziroma nepremičnin, koliko od tega v Podravju)

Lansko leto (leto 2018) smo porabili 5.180.600,00 EUR sredstev za nakup zemljišč za izgradnjo stanovanj Pod Pekrsko gorco (Maribor) v velikosti 4,7 hektara (predvidenih 460 stanovanj) in Novo Pobrežje (Maribor) v velikosti 4,37 hektara (predvidenih 510 stanovanj).

 

-s kolikšnimi sredstvi letos razpolagate za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj,

Znotraj javnega poziva je bilo v letu 2019 na voljo še 24.819.400,00 EUR.

 

-koliko teh sredstev je bilo letos že porabljenih in kaj je Sklad s porabljenimi sredstvi pridobil,

V letu 2019 so bile sklenjene pogodbe, ki bodo realizirane ko bodo stanovanja dokončana. Finančne realizacije po sklenjenih pogodbah še ni. Iz preostanka bomo torej porabili 8.952.791,83 EUR, s čimer bomo pridobili skupno 96 stanovanj s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti. V obeh primerih gre za novogradnje (Slovenj Gradec in Kočevje). Sklenjena je bila tudi pogodba za nakup zemljišča v Ljubljani (lokacija Dolgi most) v velikosti 0,46 hektara, za 1.130.940,00 EUR, ki je finančno realizirana. Skupno je tako na današnji dan porabljenih 10.083.731,83 EUR.

 

-koliko ponudb ste prejeli na letošnji razpis,

Letos smo prejeli 15 vlog – ponudb.

 

-katera je bila najvišja ponudba in kaj je ta zajemala,

Najvišja ponudba je bila za 9.280.103,10 EUR in je zajemala 48 stanovanj s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti.

 

-katera ponudba je bila najnižja in kaj je ta zajemala,

Najnižja ponudba je bila 49.300,0 EUR in je zajemala zemljišče za manjšo gradnjo.

 

-ste prejeli ponudbe tudi iz Občin Podravja – in če da, kakšne so te bile

Prejeli smo vlogo Občin Žetale (zemljišče) in pa vlogo investitorja za nepremičnine v Občini Pesnica, ki pa jo še preučujemo.

 

-za katere ponudbe ste se odločili in zakaj,

Skladno s pogoji javnega poziva sta bili do sedaj izbrani zgoraj navedeni vlogi (Slovenj Gradec in Kočevje)

 

-želela bi tudi preveriti informacijo, in sicer sem slišala, da naj bi tudi Občina Žetale oddala ponudbo, zanima me, zakaj se zanjo niste odločili?

Prejeli smo tudi vlogo Občine Žetale, ki pa ni izpolnjevala pogojev javnega poziva.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi