Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Radio Tednik Ptuj

14. junij 2021
GRAD ZAVRČ

 

Spoštovani,

posredujemo odgovore na vaša vprašanja:

  1. Koliko kvadratnih metrov prostorov gradu Zavrč je v lasti Stanovanjskega sklada RS? Kateri prostori oz. zemljišča?

Sklad ima v lasti 4 stanovanja v skupni izmer 253,84 m2 (po točkovalnih zapisnikih).   Tri stanovanja so zasedena z najemniki neprofitnih stanovanj eno stanovanje je prazno.

  1. Katerega leta je sklad postal lastnik prostorov?

Sklad je postal lastnik leta 1994.

  1. Ali načrtujete morebitno prodajo prostorov v vaši lasti?

Sklad načrtuje, da odproda stanovanja. Ker pa so stanovanja zasedena pa zaenkrat nimamo sprejete odločitve o prodaji.

  1. Koliko je še najemnikov vaših prostorov in kakšne najemnine plačujejo na mesečni ravni?

Tri stanovanja so oddana v najem. Skupna najemnina za tri stanovanja znaša 215,72 EUR mesečno (82,76 EUR, 72, 36 EUR in 60,60 EUR).

  1. Koliko sredstev je sklad investiral v vzdrževanje gradu oz. prostorov v njegovi lasti v vseh letih lastništva?

Leta 2016 je Sklad izvedel (vložena 2004), da objekt ni predmet denacionalizacije, do takrat so se izvajala samo najnujnejša vzdrževalna dela. Sklad je vložil cca 38.500,00 EUR.

  1. Kakšni so vaši načrti glede urejanja in morebitnih investicij v sam grad Zavrč?

Skladno s sprejeto strategijo, Stanovanjski sklad RS ne odprodaja zasedenih stanovanj, ampak prodaja izpraznjena stanovanja, katerih obnova bi bila ekonomsko nesmotrna in se zato smatrajo kot nepotrebno                       premoženje.

Več o pogojih predpisih prodaje  premoženja Stanovanjskega  sklada RS si lahko preberete na povezavi :  https://ssrs.si/javne-drazbe/.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA