Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja RTV Slo.

13. januar 2023
SOSESKA POD PEKRSKO GORCO

 

Pozdravljeni,

v nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja:

Prosil bi vas za informacijo, koliko od 400 stanovanj v mariborski soseski Pod Pekrsko gorco bo namenjenih mladim družinam?

V soseski je 340 stanovanj, ki bodo oddana po Javnem razpisu za oddajo stanovanj v najem pri katerem imajo na podlagi meril za oblikovanje vrstnega reda prednost mlade družine. Poleg teh je v soseski še 60 oskrbovanih stanovanj namenjenih starejšim od 65. let,  ki bodo oddana po Javnem razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Prosim vas tudi za informacijo o tem, kako daleč ste v dogovorih z MO Maribor glede najema dveh prostorov, ki bosta služila za dva oddelka tamkajšnjega Vrtca Studenci? Kdaj pričakujete da se bo sklenila najemna pogodba?

Stanovanjski sklad RS čaka na odgovor Mestne občine Maribor na poslano ponudbo za  oddajo prostorov namenjenih dejavnosti predšolske vzgoje. Pričakujemo, da bosta strani v kratkem uskladili svoja stališča in pristopili k podpisu pogodbe. 

Ob tej priložnosti prosim še za informacijo o tem, kako daleč poteka pridobitev dela zemljišča za potrebe gradnje novega 6-oddelčnega vrtca v neposredni bližini soseske.

Glede na to, da sta tako Stanovanjski sklad RS kot Mestna občina Maribor osebi javnega prava, sta dolžni pri pridobivanju namenskega premoženja slediti določilom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1). Med strankama poteka dogovarjanje glede načina pridobitve, prav tako bo najverjetneje potrebno izvesti še postopek parcelacije in pridobiti cenitev nepremičnin, zato se o časovnem okviru Stanovanjski sklad RS težko opredeli.

In pa: kdaj bo objavljen razpis za najem še preostalih stanovanj v soseski?

Razpis za najem preostalih stanovanj (Pod Pekrsko gorco – 2. faza s 188 najemnimi stanovanji, od tega je 30 stanovanj oskrbovanih) bo objavljen po zaključku vseh potrebnih postopkov ob zaključku gradnje, odprave napak in končnega prevzema stanovanj. Stanovanja bodo ponujena v najem takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji za objavo razpisa, zato vam v tem trenutku ne moremo podati podrobnejših informacij.

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE