Novinarska vprašanja

26. junij 2019

Novinarska vprašanja – Siol.net

gradnja stanovanjske soseske Novo Brdo v Ljubljani

Spoštovani, v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša novinarska vprašanja.

 1. Zaradi prekinitve pogodbe s podjetjem Rafael v začetku letošnjega leta, ki bi moralo izvesti zemeljska dela (izkop), se je gradnja soseske za nekaj časa ustavila. Zdaj smo opazili, da se dela znova nadaljujejo. Kdo je novi izvajalec zemeljskih del?

Gradbena dela se izvajajo na območju E1, kjer je investitor Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) in ne na območju, kjer je izvajal dela Rafael d.o.o.

 

 1. Kdaj in kako je bil novi izvajalec zemeljskih del izbran in za koliko se vrednost razlikuje od prejšnjega izbranega izvajalca, torej podjetja Rafael?

Novi izvajalec še ni izbran, trenutno je postopek izbire še v teku.

 

 1. Do kdaj ima novi izbrani izvajalec določen rok za končanje zemeljskih del?

Skladno z vsebino dokumentacije javnega razpisa bo imel novi izvajalec rok 24 mesecev za pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja od uvedbe v delo.

 

 1. Kolikšna zamuda je nastala zaradi zaustavitve del? Ali bo ta zamuda vplivala na zaključek celotne gradnje, ki je bila prvotno predvidena leta 2021?

Zamuda bo lahko ocenjena šele takrat, ko bomo začeli z izvedbo del.

 

 1. Ali je SSRS že ocenil škodo, ki jo je zaradi spora z družbo Rafael, utrpel SSRS? Koliko znaša? Ali ste povračilo škode od Rafaela že uveljavili?

Dokončno bo škoda lahko ocenjena, ko bodo znani vsi podatki (razlika v ceni, novi roki ipd.), takrat bodo lahko izvedeni naslednji koraki do Rafael d.o.o.

 

 1. Postopek za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo del proti podjetju Rafael je bil po vaših navedbah sprožen že februarja letos. Ali je ta postopek že zaključen in koliko znaša bančna garancija?

Bančna garancija je bila unovčena v znesku 176.964,80 EUR.

 

 1. Ali je spor z družbo Rafael že zaključen ali so postopki še v teku? Se bo spor morda preselil na sodišče? Rafael namreč krivdo vali na SSRS, ker naj ne bi poskrbeli za pridobitev ustreznih soglasij?

Sodni postopek sprožen s strani Rafael d.o.o. je v teku.

 

 1. Ste očitana soglasja zdaj za novega izvajalca del priskrbeli?

Soglasja skladno s pogodbo in razpisno dokumentacijo niso bila potrebna niti predvidena.

 

 1. Kdaj je predviden začetek gradbenih del? Ali so že izbrani izvajalci? Kdo so? Koliko znaša vrednost gradbenih del?

Ponudbe so še v fazi pregledovanja.

 

 1. Ali bo gradnja vseh 18 objektov s 498 stanovanji potekala sočasno ali se bo gradilo po fazah? Če bo potekala po fazah, kdaj je predviden zaključek prve faze?

Razpis je bil izveden v dveh sklopih, ki se lahko tudi neodvisno izvajata. Zaključek posamezne faze (pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja) je predviden v 24 mesecih od uvedbe v delo izvajalca.

 

 1. Ali je v soseski predviden vrtec? Glede na več tisoč novih prebivalcev soseske, ki jim SSRS obljublja višji standard bivanja, bi bilo pričakovati, da bo vanjo umeščen tudi vrtec. Če da, koliko oddelkov predvideva? Če ne, zakaj ne?

V soseski Novo Brdo vrtec skladno z OPPN ni predviden. Zagotavljanje kapacitet za vrtec je v pristojnosti Mestne občine Ljubljana (MOL). SSRS je prostor za vrtec zagotovil v soseski Zeleni gaj na Brdu, v sklopu objekta F3, vendar MOL zanj do sedaj ni izrazila interesa.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi