Novinarska vprašanja

31. julij 2019

Novinarska vprašanja – Siol.net

unovčevanje garancij v soseski Zeleni gaj na Brdu

Spoštovani, vezano na vaša novinarska vprašanja v zvezi z unovčevanjem bančnih garancij v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

Ali ste se že dogovorili z lastniki in upravnikom? Ste tožbo umaknili in kolikšen znesek so vam vrnili? Ste odpravili težave, ki so se pojavljale v objektih v Zelenem gaju – zamakanje v podzemnih garažah.

AKTIVA UPRAVLJANJE, upravljanje in vzdrževanje d.o.o. je kot upravnik in zakoniti zastopnik objektov soseske Zeleni gaj na Brdu, Ljubljana F5.1- Ulica Angele Vode 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, februarja 2017 v imenu 55,149 % etažnih lastnikov (ETL) na notarja Uroša Kosa podala zahtevo za unovčitev garancije do višine 1.153.983,00 EUR. Unovčenju je bilo ugodeno in prejemnik razpolagajo s svojimi sredstvi za odpravo napak, ali oziroma če le-ta dejansko poteka nismo seznanjeni.

Dne 20.3.2017 je Sklad  v zvezi z neupravičenim unovčenjem garancije prejel nakazilo s strani družbe Aktiva upravljanje d.o.o. v višini 56.952,54 EUR. Do danes s strani upravnika in ETL vezano na preostali unovčeni znesek Skladu niso bila vrnjena sredstva iz naslova unovčenja.

Stanovanjski sklad RS je septembra 2017 proti upravniku in etažnim lastnikom podal tožbo na ugotovitev neupravičenosti unovčitve bančne garancije (pcto. 1.153.983,00 EUR) in zaradi plačila 992.705.20 EUR z zzo. Aprila 2018 je kot stranki intervenient v pravdo vstopil Strabag d.o.o., sicer pa drugih mediacijskih ali pravdnih aktivnosti v zadevi še ni bilo.

 

Pred nekaterimi bloki v soseski so postavljeni gradbeni odri. So postavljeni v okviru odpravljanja napak iz bančne garancije?

Gradbeni odri so postavljeni na območju dela soseske F4 (opečna fasada objektov), kjer trenutno poteka odprava napak iz naslova garancijske dobe. Na drugih območjih soseske Zeleni gaj na Brdu odprava napak poteka tekoče razen na območju F5,1, za katerega je bila kot je že zgoraj  opisano vnovčena bančna garancija.

 

Koliko ste v zadnjih dveh letih namenili za sodne postopke?

Za sodne stroške smo v letu 2018 namenili  52.635,50 EUR, vrnjeno smo prejeli 21.086,56 EUR, v letu 2017 pa smo namenili 145.429,40  EUR in prejeli vrnjeno  9.573,48 EUR.

 

Koliko sodnih postopkov imate odprtih in v katerih mestih ter za katere lokacije?

Vezano na projekte v katerih je SSRS prodajal stanovanja ima skupno odprtih 24 sodnih zadev in sicer:

Domžale, Novi Dragomelj 1 – 7 zadev

Tacen, Ljubljana – 1 zadeva

Ljubljana, Poljansko nabrežje – 6 zadev

Koper, Šalara – 1 zadeva

Ljubljana, Zeleni gaj na Brdu – 8 zadev

Ljubljana, Novo Brdo – 1 zadeva

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi