Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Siol.net

08. avgust 2019
odpravljanje napak v naselju Sotočje v Kranju

Pozdravljeni, vezano na vaša novinarska vprašanja glede odpravljanja napak v naselju Sotočje v Kranju, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

  1. Ali ste s strani etažnih lastnikov dobili poziv za odstranitev napak? Kdaj ste prvič dobili poziv?

Stanovanjski sklad RS je skladno z veljavno zakonodajo kot vmesni kupec vsako prejeto napako posameznega etažnega lastnika, ki je bila grajana v času trajanja garancijskega roka v opredelitev in reševanje posredoval prodajalcu stanovanj podjetju Savi IP d.o.o. in kasneje zakonitemu nasledniku Triglav upravljanje nepremičnine d. d.  Prvi poziv za odpravo napak v stanovanju smo dobili leta 2009, za skupne dele pa v letu 2012.

 

  1. Kakšen je bil vaš odgovor na njihov poziv?

Vsako prejeto reklamacijo je Stanovanjski sklad RS v opredelitev in reševanje posredoval prodajalcu in kasneje zakonitemu nasledniku, o čemer so bili sočasno obveščeni tudi prijavitelji. Prijavljene napake na skupnih delih pa je v okviru vzdrževalnih del odpravljal upravnik, glede zadnje prejete reklamacije, vezane na zamakanje garaže, pa je Stanovanjski sklad RS naročil izvedeniško mnenje, ki ga je po prejemu posredoval podjetju Triglav upravljanje nepremičnine d. d., to pa je prijavljeno napako zavrnilo in jo opredelilo kot napako, ki jo je potrebo odpraviti v okviru rednih vzdrževalnih del.

 

  1. Ste etažnim lastnikom priznali napake?

Stanovanjski sklad RS je etažnim lastnikom priznal napake, ki so bile upravičene in pravočasno grajane v skladu z veljavno zakonodajo.

 

  1. Zakaj jih še niste odpravili?

Vse pravočasno grajane in priznane napake so bile odpravljene. Napake, ki so posledica neustreznega vzdrževanja oziroma neizvajanja potrebnega vzdrževanja s strani vseh etažnih lastnikov, pa se sproti urejajo preko upravnika, podjetja SPL d. d. Napako zamakanja garaže se je Stanovanjski sklad RS, kot večinski lastnik, odločil odpraviti ne glede na trenutno prejeto stališče pravnega naslednika Triglav upravljanje nepremičnine d. d . Na podlagi izvedeniškega poročila bo za odpravo napake zamakanja izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Ostale naknadno javljene napake se bodo preko upravnika odpravljale v okviru rednih vzdrževalnih del, ki bodo predhodno potrjena na zboru etažnih lastnikov.

 

  1. Ali ste upravnik bloka?

Upravnik na lokaciji Kranj – Sotočje  je podjetje SPL d. d., ki je bil kot najugodnejši  izbran na podlagi objavljenega javnega naročila s strani Stanovanjskega sklada RS. Upravnik je bil preko javnega naročila izbran na prejeto pobudo s strani ostalih etažnih lastnikov.

 

  1. Koliko stanovanj je v soseski Sotočje v vaši lasti?

Od skupno 142 stanovanj je v lasti  Stanovanjskega sklada RS 92 stanovanj. Od tega je 36 stanovanj oddanih v stroškovni najem, 54 stanovanj pa je oddanih v neprofitni najem. 2 stanovanji sta namenjeni pilotnemu projektu oddaje v najem.

 

  1. Po kakšnih cenah so se leta 2008 prodajala stanovanja in koliko ste jih prodali?

Cena m2 je bila 1.560 EUR z vključenim DDV. Od 142 objavljenih stanovanj za prodajo preko Javnega razpisa za prodajo stanovanj, je bilo prodanih 53 stanovanj, 3 stanovanja je Stanovanjski sklad RS kasneje zaradi uveljavljanja predkupne pravice odkupil.

 

  1. Zakaj ste se odločili, da v neprodana stanovanja naselite najemnike? Koliko je takšnih stanovanj?

Vsa stanovanja na tej lokaciji, ki so v lasti Stanovanjskega sklada RS, so namenjena oddaji v najem. Za oddajo neprodanih stanovanj se je Stanovanjski sklad RS odločil zaradi pomanjkanja najemnih stanovanj na trgu in zaradi izraženega interesa mestne občine Kranj, ki jih je potrebovala za zagotavljanje potrebnega števila neprofitnih stanovanj.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS