Novinarska vprašanja

13. junij 2019

Novinarska vprašanja – STA

Sklep Vlade RS o odplačnem prenosu zemljišč iz DUTB na SSRS

Novinarsko vprašanje

Pozdravljeni, na gospodarskem uredništvu Slovenske tiskovne agencije vas zelo lepo prosimo za odziv na današnjo odločitev vlade o odplačnem prenosu najbolj primernih nepremičnin za stanovanjsko gradnjo na Stanovanjski sklad RS in o možnosti prenosa dodatnih nepremičnin po opravljeni analizi njihove primernosti.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje

Spoštovani, Vlada Republike Slovenije se je s sklepom odločila, da je za izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, nujno da Družba za upravljanje  terjatev bank d.d. najbolj primerne nepremičnine odplačno prenese na Stanovanjski sklad RS. Hkrati s sklepom, ki nalaga odkup nepremičnin, Stanovanjski sklad RS pričakuje, da bo skladov ustanovitelj, ki ga zastopa Vlada RS, za izvedbo tega sklepa sprejela tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada RS v skupni višini odplačnega prenosa. Pri ocenjevanju vrednosti so na mestu tudi pričakovanja, da se pri vrednotenju upošteva dejstva, da bodo nepremičnine namenjene projektom za gradnjo javnih najemnih stanovanj in da bo nakupna cena temu primerna, saj vrednost odkupa neposredno vpliva na višino investicije in posledično na višino najemnine.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi