Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – V sožitju

09. oktober 2020
oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS

Spoštovani, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore:

 

  1. Koliko oskrbovanih stanovanj je trenutno v Sloveniji (koliko jih ima SSRS)?

SSRS je trenutno lastnik 61 oskrbovanih stanovanj, ki jih oddaja v najem (21 v Kobaridu, 32 v Tolminu in 8 v Velenju). S podatkom o trenutnem številu oskrbovanih stanovanj v Sloveniji SSRS ne razpolaga.

 

  1. Koliko jih je v načrtu – do kdaj in koliko jih boste zgradili, kje?

Na lokaciji Novo Brdo v Ljubljani in Pod Pekrsko gorco v Mariboru je v sklopu izgradnje javnih najemnih stanovanj načrtovana tudi izgradnja oskrbovanih stanovanj in sicer: 25 v Ljubljani, ki bodo dokončana v letu 2021 in 60 v Mariboru, ki bodo dokončana v letu 2022. SSRS načrtuje tudi izgradnjo 28 oskrbovanih stanovanj na lokaciji Ob Savi v Kranju (načrtovano leto izgradnje 2023) ter 60 oskrbovanih stanovanj na lokaciji Novo Pobrežje v Mariboru (načrtovano leto izgradnje 2027). Dodatno je SSRS preko Javnega poziva za nakup stanovanj pridobil 27 oskrbovanih stanovanj v Slovenj Gradcu, ki bodo predvidoma na voljo konec leta 2021.

SSRS bo na podlagi Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 v last pridobil še 15 oskrbovanih stanovanj v Krškem (leto izgradnje 2021), z modelom posojila pa omogočila izgradnjo 14 oskrbovanih stanovanj v soseski Dečkovo naselje v Celju (last prosilca).

 

  1. Kakšne so zahteve za oskrbovana stanovanja danes (pogoji, da je neko stanovanje oskrbovano)?

Oskrbovana stanovanja so načrtovana kot prilagojena stanovanja, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja tehnične pogoje za graditev oskrbovanih stanovanj.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

12. januar 2021

Novinarska vprašanja – Dolenjski list

Kočevska rezidenca
08. januar 2021

Novinarska vprašanja – Dnevnik

Načrti za gradnjo stanovanj
22. december 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

NEPROFITNA OZIROMA JAVNA STANOVANJA V SLOVENIJI
16. december 2020

Novinarska vprašanja – Murska Sobota

Stanovanja v Murski Soboti