Novinarska vprašanja

17. junij 2020

Novinarska vprašanja – Vzajemnost

gradnja oskrbovanih stanovanj v Krškem

Spoštovana, vezano na vaša novinarska vprašanja glede oskrbovanih stanovanj v Krškem, vam v nadaljevanju pošiljamo odgovore.

 

  1. Koliko bo teh oskrbovanih stanovanj in kdaj bodo zgrajena?

V stanovanjskem objektu, etažnosti K + P + 2 N, bo 29 oskrbovanih najemnih stanovanj. Po podatkih investitorja je predvideni rok za dokončanje objekta v februarju 2021.

 

  1. Kako velika bodo?

Predvidena površina stanovanjskih enot je od 45 m2 do 68 m2.

 

  1. Bodo to najemna stanovanja in kakšna bo najemnina?

Vse stanovanjske enote, ki bodo v lasti Stanovanjskega sklada RS, se bodo oddajale v najem.  Najemnina bo znana z objavo razpisa.

 

  1. Kdo se bo lahko potegoval za najem in po kakšnih kriterijih se bodo delila ter kje in kdaj se bodo zainteresirani lahko prijavil na razpisana stanovanja?

Javnih razpisov in meril za dodelitev oskrbovanih najemnih stanovanj ne objavlja in tudi ne izvaja Stanovanjski sklad RS, temveč to izvajajo občine, na podlagi dane razpolagalne pravice.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi