Novinarska vprašanja

16. januar 2020

Novinarsko vprašanje – RTV SLO

resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu

Novinarsko vprašanje

Pozdrav, prosim vas za tisti osnutek resolucije o nac. Stanovanjskem programu, v katerem je bila navedena rešitev, da se državna stanovanja prenese na SSRS in se najemnina dvigne na stroškovno raven. Prosim, da mi tisti del, kjer to piše, označite.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje

Spoštovana, Stanovanjski sklad RS z osnutkom Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programom ne razpolaga. Predlagamo, da se obrnete na generalni sekretariat Vlade RS, ki hrani vladna gradiva iz preteklih obdobij.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi