Novinarska vprašanja

18. februar 2020

Novinarsko vprašanje – Večer

NAJEMNA STANOVANJA, DELOŽACIJE

Novinarsko vprašanje: 

Spoštovani,

zaradi priprave prispevka za časopis Večer bi prosili za spodnje informacije za leta od vključno 2014 do vključno 2019:

  • povp. letno število stanovanj, ki jih ima SSRS na voljo,
  • povp. letno število stanovanj, ki so naseljena oziroma v rabi,
  • povp. letno število bivalnih enot, ki jih ima SSRS na voljo,
  • povp. letno število bivalnih enot, ki so naseljena oziroma v rabi,
  • število izvedenih deložacij,
  • število začetih postopkov deložacij.

Kolikšna je trenutna ocena glede števila neprofitnih stanovanj, ki bi jih potrebovali na SSRS, da bi lahko v celoti izpolnjevali svoje naloge in poslanstvo?

 

Odgovor na novinarsko vprašanje: 

Spoštovani,

Stanovanjski sklad Republike Slovenije razpolaga s 3.119 neprofitnimi najemnimi stanovanji; od tega sta dve dvoposteljni sobi v samskem domu v Ljubljani in 61 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja so oddana v neprofitni najem, 119 stanovanj je trenutno v obnovi, 121 pa jih je zaradi neprimernosti za bivanje namenjeno prodaji, saj obnova glede na stroške vlaganj ne bi bila ekonomsko smotrna. Stanovanjski sklad RS nima v lasti nobenih bivalnih enot, dodatno pa razpolaga s 687 stroškovnimi stanovanji od 2014 do 2019, ki so vsa oddana v najem preko javnega razpisa.

V letu 2019  je bilo opravljenih 13 deložacij; povprečno je bilo opravljenih med leti 2014 in 2019 na leto 14 deložacij (največ leta 2014, ko je bilo opravljenih 25 deložacij). Ob tem dodajamo, da se število deložacij z leti zmanjšuje, saj izvajamo antideložacijski program in aktivno pristopamo k opozarjanju najemnikov na pravočasno ukrepanje v primeru neplačil. Kljub temu je bilo od leta 2014 do vključno 2019 vloženih 210 tožb na odpoved najemnega razmerja in izdanih 168  pravnomočnih sodb na odpoved najemnega razmerja in izpraznitev stanovanja.  Začetih je bilo 140 postopkov deložacij in izdanih pooblastil za realizacijo sodbe, od tega je bilo dejansko izvedenih 89 deložacij, 51 pa je bilo izdanih pooblastil za realizacijo zamudne sodbe, vendar pa deložacije bodisi še niso bile izvedene, bodisi je postopek izvršbe, deložacije ustavljen.

Stanovanjski sklad RS na nivoju statističnih regij izvaja preverjanje dejanskih potreb po različnih oblikah bivanja; iz zadnje ankete 2018/2019 izhaja, da je največje pomanjkanje javnih najemnih v Mestni občini Ljubljana.  Največ potreb po javnih najemnih stanovanjih je v Osrednjeslovenski statistični regiji, to je kar 46 % vseh potreb od 9.100 potrebnih javnih najemnih stanovanj po vseh statističnih regijah. Na nivoju države je potrebno tudi 1.000 drugih najemnih stanovanj, od tega največ v Mestni občini Ljubljana, ki ji sledi Mestna občina Koper. Slovenija potrebuje tudi 480 bivalnih enot, od tega je največja potreba v Mestni občini Ljubljana in Osrednjeslovenski statistični regiji. Na nivoju države je potrebnih tudi 520 oskrbovanih stanovanj.

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi